Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Kattarps station. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

Kattarp

Kattarp förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Ängelholm och Kattarp placeras det nya spåret på den västra sidan. Val av lokalisering grundar sig i att intrången blir mindre i Kattarp om nytt spår läggs på västra sidan jämfört med östra sidan.

Mellan Kattarp och Ödåkra placeras det nya spåret öster om det befintliga spåret. Val av sida för det nya spåret grundar sig i att minimera intrång i Ödåkra där fastighetsgränserna ligger nära befintlig järnväg. Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg blir klart vintern 2023. 

Stationen och området runt om får ett lyft i samband med utbyggnaden

Kattarp har under drygt 100 år förvandlats från en by till ett samhälle och pendlarort. Spårutbyggnaden bidrar till att samhället kan växa. Järnvägen flyttas västerut i Kattarp och spårdragningen rätas ut för att det ska vara möjligt att köra tåg i 250 km/tim, vilket påverkar industriområdet på den östra sidan som försvinner. Det nya utrymmet gör det sedan möjligt att öppna upp för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendlarparkering för bilar.

Stationen anpassas till det nya spåret och ökat resande som förväntas ske i framtiden. Plattformarna på stationen förlängs och förskjuts för att kunna ta emot längre tåg i framtiden. Plattformarna flyttas cirka 60 meter längre norrut jämfört med i dag på grund av en kurvrätning som sker söder om Kattarp. Befintlig gångpassage mellan plattformarna ersätts av en ny gång- och cykelpassage under järnvägen söder om plattformarna. Stationen kommer även att tillgänglighetsanpassas så att fler ska kunna resa på ett enkelt sätt.

En ny bro ökar trafiksäkerheten och flera vägar byggs om

På sträckan i Kattarp stängs en korsning i plan; Planavägen. Korsningen ersätts med en passage under järnvägen. Passagen ökar säkerheten i och med att trafikanter kommer att passera järnvägen under spåren istället för i samma nivå mellan väg och järnväg. Detta innebär att Planavägen får en ny sträckning.

Tre parallellvägar till järnvägen förskjuts även i sidled till följd av kurvrätning och ny järnväg; en parallellväg norr om Kattarp, Västrabyvägen i Kattarp och Fleningetorpsvägen i Ödåkra. 

Dessutom byts trummor under väg och järnväg ut under Fleningetorpsvägen och för Flöjabäcken, vilket också underlättar för djuren att ta sig fram.  

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Läs mer om vad vi bygger och när genom att trycka på de röda rubrikerna nedan. (Byggtiderna som anges är preliminära och kan komma att ändras.)

Genom projektets webbkarta kan du se vad som byggs mellan Ängelholm och Maria station och hur spåren dras. 

I illustrationskartorna 24-29 och 30-33 finns en mer detaljerad beskrivning av det som byggs i och längs Kattarp.