Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny järnvägsbro ska ge plats åt dubbelspåret i Kattarp

I samband med utbyggnaden till dubbelspår får Planavägen och Västrabyvägen nya sträckningar. Planavägen får dessutom en ny passage under järnvägen som byggs klart hösten 2021.

Planavägen är en viktig länk för Kattarp då den binder samman de västra och östra delarna av samhället. Planavägen korsar i dag järnvägen i plan, men kommer att ersättas med en passage under järnvägsspåren. Den nya passagen för fordon, gående och cyklister byggs från våren 2021 till hösten 2021. 

Den västra plankorsningen kommer att försvinna under hösten i och med att Planavägen byggs om i en ny sträckning, men det östra spåret kommer att vara kvar och här blir det även fortsatt en plankorsning med bommar. Förändringen leder till att Planavägen förskjuts i en kurva söderut och får en ny utformning. 

Ny sträckning av Planavägen 

Planavägen behöver anpassas i och med den nya passagen under spåren. Planavägen och Västrabyvägen kommer därför att få nya sträckningar. Ett dagvattenmagasin kommer även att placeras intill den T-korsning som skapas mellan Planavägen och Västrabyvägen. Planavägen byggs om från och med våren 2021 och öppnas för trafik efter sommaren 2022. 

På grund av mycket byggtrafik har en tillfällig gång- och cykelväg byggts på en del av sträckan. Den befintliga sträckningen av Planavägen kan användas fram till att den nya vägen är klar. 

Ny sträckning av Västrabyvägen 

Väster om Kattarps station sträcker sig Västrabyvägen parallellt med järnvägen. Den ansluter i söder till Planavägen. Kurvrätningen och de nya plattformarna har direkt påverkan på Västrabyvägen som behöver sidoförflyttas i östlig riktning parallellt med det nya järnvägsspåret. Västrabyvägen byggs om från och med hösten 2021 och öppnas för trafik vintern 2021 eller våren 2022. 

Tillfällig omledning av trafiken kommer att behövas när Västrabyvägen byggs. 

Karta som visar vad som byggs i området.