Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Maria station. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

Maria i norra Helsingborg

Maria station och Maria staden förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Ödåkra och Maria placeras nytt spår på den östra sidan om det befintliga spåret. Lokaliseringen av det nya spåret resulterar i intrång i Väla skog naturreservat. Den största anledningen till att förlägga spåret på östra sidan är att placering på motsatt sida innebär mer omfattande negativa konsekvenser för både kraftledningsstolpar och spårens läge och lutningar.

Mellan Maria station och Romares väg placeras nytt spår på västra sidan om det befintligt då det ger de bästa förutsättningarna att behålla befintlig bro över Kullavägen. En ny bro byggs väster om befintlig bro på Kullavägen.

Järnvägen rätas ut så att tågen kan köra snabbare

Järnvägen rätas ut för att det ska vara möjligt att köra tåg i 250km/tim i framtiden. Kurvrätning sker i höjd med Gyhult tillsammans med en spårförskjutning mot väster vid Maria station. De två åtgärderna resulterar i en förskjutning av spåret mot väster mellan Christinelundsvägen (väg 111) och Kullavägen. Detta innebär att en 1.6 km lång sträcka förskjuts ca 40 meter strax norr om Maria station.

Stationen flyttas och stadsdelar binds samman

Mariastaden har de senaste åren vuxit till en av Helsingborgs stads största stadsdelar. På andra sidan järnvägen dominerar Berga industriområde. Maria station genomgår stora förändringar för att bland annat klara nya krav när dubbelspåret byggs ut mot Ängelholm, och i framtiden även till Helsingborg C.

Den nya stationen flyttas cirka 30 meter åt nordväst och järnvägen höjs med cirka två meter strax bredvid dagens station. Det öppnar upp för bilar och bussar under spåren som kopplar samman Mariastaden och Berga, där passagen enbart varit gång- och cykelväg. Här öppnas en ny knutpunkt, där man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpooler. Hållplatser för buss kommer att finnas i direkt anslutning till perrongernas trappuppgångar och hissar.

Fyra nya broar gör plats åt dubbelspåret och ökar trafiksäkerheten

Maria station får två nya planskilda korsningar: En passage för bil, kollektivtrafik, gång- och cykel i Bergavägens förlängning. En ny passage gång- och cykelväg i den södra delen. Två nya järnvägsbroar för det nya spåret kommer även att byggas över Christinelundsvägen och Kullavägen.

Läs mer om vad vi bygger från och med våren 2022 genom att trycka på de röda  rubrikerna nedan. (Byggtiderna som anges är preliminära och kan komma att ändras.)

Genom projektets webbkarta kan du se vad som byggs mellan Ängelholm och Maria station och hur spåren dras. 

I illustrationskartorna 44-45, 46-47 och 48-49 finns en mer detaljerad beskrivning av det som byggs i och längs Mariastaden.