Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Ödåkra station. Illustration: Sweco

Ödåkra

Ödåkra förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Kattarp och Ödåkra placeras ett nytt spår öster om det befintliga spåret. Valet av sida för det nya spåret grundar sig i att minimera intrång i Ödåkra där fastighetsgränserna ligger nära den befintliga järnvägen. Mellan Ödåkra och Maria station placeras nytt spår på östra sidan om det nuvarande.

Lokaliseringen av det nya spåret resulterar i intrång i Väla skog naturreservat. Den största anledningen till att förlägga spåret på vald sida är att placering på motsatt sida innebär mer omfattande negativa konsekvenser för både kraftledningsstolpar och spårens lägen och lutningar. Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg blir klart vintern 2023.

Stationen får ett lyft och förlängs norrut i samband med utbyggnaden

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö. Ödåkra station tillgänglighetsanpassas och förlängs norrut för att kunna ta emot längre tåg vilket gör att stationen kommer närmare det lokala centrumet där det bland annat finns handel och bibliotek. Den största skillnaden blir att en centrumkoppling (passage) byggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Trafikverket kommer även att utveckla torget och parken på uppdrag av Helsingborgs stad. Torget blir lite grönare och parken utvecklas med skatepool och nya boulebanor så att det blir en träffpunkt för alla i centrum

Fem nya broar och nya sträckningar av vägar gör plats åt dubbelspåret

På sträckan stängs fem korsningar i plan med järnvägen: Flöjavägen, Vagnmakarevägen, Björkavägen, Fabriksgatan och Häggatan. Flöjavägen och Vagnmakarevägen ersätts med vägpassager under järnvägen. Björkavägens plankorsning ersätts med en ny planskild korsning, centrumkopplingen, under järnvägen cirka 200 meter längre norr ut. Fordonstrafik på Fabriksgatan kommer att hänvisas till att korsa järnvägen via den nya centrumkopplingen. Häggatan får en ny planskild korsning under järnvägen cirka 250 meter längre söderut, Ängavångsgatan. Till Ängavångsgatan ansluts en trappa från Cedergatan/Häggatan. Anslutande vägar till de nya planskilda korsningarna anpassas.

En ny gång- och cykelväg byggs under järnvägen strax söder om stationen, i höjd med Tujagatan.

Tre parallellvägar till järnvägen förskjuts i sidled till följd av den nya järnvägen: Fleningetorpsvägen, Viadalsvägen, och vägen mellan Ödåkra och Väla skog.

Läs mer om vad vi bygger och när genom att trycka på de röda rubrikerna nedan. (Byggtiderna som anges är preliminära och kan komma att ändras.)

Genom projektets webbkarta kan du se vad som byggs mellan Ängelholm och Maria station och hur spåren dras. 

I illustrationskartorna 30-33, 34-38 och 39-43 finns en mer detaljerad beskrivning av det som byggs i och längs Ödåkra.