Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rögle

Rögle förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Ängelholm och Kattarp placeras det nya spåret på väster sida om befintligt spår. Val av lokalisering grundar sig i att intrången blir mindre i Kattarp om det nya spåret läggs på västra sidan jämfört med östra sidan. Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg blir klart vintern 2023.

Järnvägen rätas ut så att tågen kan köra snabbare 

I Rögle byggs järnvägen i en ny sträckning öster om befintligt spår för att möjliggöra högre hastigheter för tågtrafiken.  Spåren kommer att anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns det flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim. Järnvägen i Rögle kommer att få en rakare dragning på drygt två kilometer via en kurvrätning vilket innebär att dubbelspåret förskjuts som mest 50 meter åt öster. Järnvägen kommer även att rätas ut i Kattarp och Gyhult.

En markvägs vändzon norr om Rögle anpassas till den nya kurvrätningen. Två parallellvägar behöver förskjutas västerut till följd av det nya spåret; cirka 30 meter av Häggehusvägen och cirka 600 meter av en parallellväg söder om Röglevägen.

Fyra nya broar gör plats åt dubbelspåret 

Den nuvarande järnvägsbron över gång- och cykelvägen öster om Rögle tas bort och ersätts med en ny järnvägsbro drygt 20 meter längre österut. Den nya bron är anpassad för nytt läge av dubbelspåret till följd av kurvrätningen. En ny järnvägsbro byggs även över Röglevägen. Förbi Skavebäck, norr om Kattarp, ersätts befintliga trummor av en järnvägsbro.

Bron över Höganäsvägen (väg 112) rivs och ersätts med en ny bro för att få plats med ytterligare ett spår väster om det befintliga.

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Läs mer om vad vi bygger och när genom att trycka på de röda rubrikerna nedan. (Byggtiderna som anges är preliminära och kan komma att ändras.)

Genom projektets webbkarta kan du se vad som byggs mellan Ängelholm och Maria station och hur spåren dras. 

I illustrationskartorna 13-17 och 18-23 finns en mer detaljerad beskrivning av det som byggs i och längs Rögle.