Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad vi bygger

Utbyggnaden består bland annat av ett nytt spår, nya plattformar och nya broar.

I två järnvägsutredningar kan du läsa mer om hur vi studerat olika alternativ. Du hittar utredningarna under rubriken Dokument.

 

karta_med_textrutor_angleholm_2020.jpg

 

Vad som ingår i  Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad 

  • 24 km dubbelspår mellan Ängelholms station och strax söder om Maria station i norra Helsingborg. Dubbelspåret ska byggas bredvid befintligt spår, förutom på tre platser där kurvrätning sker.

  • Ombyggnation på stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria. Ombyggnad kommer att göras på Ängelholms station där en ny gångbro ska förbinda plattformarna. Stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att genomgå ombyggnader av spår och plattformar.

  • 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet. Inom järnvägssträckan finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar som påverkas av järnvägen.

  • 19 järnvägsbroar (två av dessa över vattendrag), 2 vägbroar och 1 plattformsförbindelse byggs.

  • Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.

  • Rätning av kurvor på tre platser, Rögle, Kattarp och Gyhult. Vid kurvrätningar byggs nytt dubbelspår istället för enkelspår.

  • Spårgeometrin dimensioneras för största tillåtna hastighet 250 km/h. Dock finns flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/h.

  • Bullerskyddsåtgärder bestående av bullervall och bullerskärm blir cirka 11 kilometer längs sträckan.