Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tågstopp under byggtiden

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Arbetet innebär att tågtrafiken ibland behöver stängas av.

Under hösten 2020 startade den tre år långa utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria. Detta är en av  de återstående sträckorna för att kunna slutföra utbyggnaden av Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Vi behöver ibland stänga av tågtrafiken på sträckan för att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert. 

Resebolagen ansvarar för ersättningstrafiken. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.  

Delvisa avstängningar under perioden 12 april-16 maj 2021

Från den 12 april till 16 maj genomför vi flera nödvändiga arbeten på Ängelholm station. Detta tillsammans med andra arbeten som Trafikverket utför kräver avstängningar av tågtrafiken under vissa datum mellan Helsingborg-Förslöv och Helsingborg-Laholm. 

Mer information om tågtrafiken och tillfälliga hållplatslägen för bussarna hittar du hos Skånetrafiken som ansvarar för ersättningstrafiken. 
 • Spår 1 är stängd mellan måndag 12 april och söndag 16 maj. Spår 2 är stängd mellan torsdag 15 april och måndag 19 april. Avstängningen innebär att bussar ersätter tåg på datumen nedan: 

  • 17-18 april: Bussar ersätter inställda Öresundståg Ängelholm-Halmstad
  • 20-21 april: Bussar ersätter inställda Pågatåg Kattarp-Förslöv och inställda Öresundståg Helsingborg-Laholm
  • 25-29 april: Bussar ersätter inställda Pågatåg Helsingborg-Förslöv och inställda Öresundståg Helsingborg-Laholm
  • 2-6 maj: Bussar ersätter inställda Pågatåg Helsingborg-Förslöv och inställda Öresundståg Helsingborg-Laholm 
  • 8-9 maj: Bussar ersätter inställda Pågatåg Helsingborg-Förslöv och inställda Öresundståg Helsingborg-Laholm

 • Spår 3 är öppen för trafik. När det inte är avstängt avgår och stannar tågtrafiken på mittperrongen mot spår 3. Det kommer att finnas två tillfälliga gångvägar till mittperrongen. 

 • Busshållplatserna på stationen i Ängelholm flyttas och ersätts av tillfälliga busshållplatser för att arbeten ska kunna utföras.
   

 

En stor mängd arbete behöver genomföras dygnet runt under tågstoppet med arbetsmoment som är beroende av varandra. Av denna anledning behöver en del bullrande arbete ske nattetid från 15-19 april. Det innebär att berörda bostäder nära stationen riskerar att störas av ljussken från strålkastare samt av buller som överskrider Naturvårdverkets riktvärden.

Bostäder som blir påverkade av arbeten har fått särskild information. Läs mer om arbetet som påverkar boende här

 


Nytt järnvägsspår: Ett nytt järnvägsspår byggs söder om Ängelholm station när spår 1 är avstängt från 12 april till 16 maj. Det nya järnvägsspåret kopplas in senare under hösten 2021.

Byte av växlar: Två spårväxlar byts ut på övergången mellan perrongerna. Arbetet genomförs från 15 till 19 april. Övergången på järnvägen stängs under arbetets gång och de gamla växlarna lyfts bort och ersätts med nya, som lyfts på plats med hjälp av en mobilkran som är placerad vid busshållplatserna på stationen. 

Kontaktledningsarbete: Arbeten med kontaktledning, bryggor och fundament genomförs i stationsområdet under samma tidsperiod som växelbytet ovan. 

Anpassning av övergång och plattform: Övergången på järnvägen flyttas några meter söderut och plattformen vid spår 1 justeras i höjd och anpassas för att få plats med nya växlar. 

 

Avstängningen av järnvägen mellan Ängelholm och Maria station har planerats med två års framförhållning, långt innan pandemin Covid-19 bröt ut. Det är tyvärr inte möjligt att senarelägga tågstoppen, utbyggnaden hade då försenats med flera år. Projektet är beslutad i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur och behöver genomföras därefter. 

Kommande tågstopp Ängelholm-Helsingborg

Tågtrafiken mellan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg behöver stängas av vid flera tillfällen under tiden som utbyggnaden till dubbelspår pågår. Detta för att kunna genomföra arbetena så smidigt, snabbt och säkert som möjligt. 

2021

 • 12 april-16 maj 2021 (endast delvisa avstängningar under tidsperioden)

 • 19-22 augusti 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • 6 september-14 november 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

2022

 • 4-24 april 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • 13 juni-5 augusti 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

2023

 • 6 mars-2 april 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • 25 september-3 december 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)