BanaVäg Flemingsberg - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här har vi byggt nya järnvägsspår och en ny perrong

BanaVäg Flemingsberg

I Flemingsberg genomför vi flera åtgärder för att förbättra väg och järnväg. Vi har arbetat fram en vägplan samtidigt som vi bygger nytt järnvägsspår.

I projektet BanaVäg Flemingsberg har vi samlat flera projekt och åtgärder på både väg och järnväg. Våra arbeten befinner sig i olika skeden: vi bygger, planerar och utreder. Alla insatser syftar till att förbättra för dig som resenär och trafikant att resa till och från Flemingsberg.

Nytt järnvägsspår i Flemingsberg

Det nya spåret i Flemingsberg är nu klart och används av ordinarie fjärrtåg. Spåret ligger längst ut mot Huddingevägen. Spåren vid Flemingsbergs station har också bytt nummer som en följd av att det nya spåret kommit på plats.

Projektet är nu avslutat och information om det nya järnvägsspåret kommer att tas bort under september, 2018. 

Vägplan för sträckan Pålamalm–Södertörns högskola

Länsstyrelsen i Stockholm har tillstyrkt vägplanen för väg 226/571 Pålamalmsvägen - Högskolan och vi har skickat planen vidare för fastställelse. Det är Trafikverkets avdelning för planprövning som gör det. När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kan vi börja bygga.

Du kan ta del av vägplanen i fliken Aktuella handlingar under Dokument.

I juni 2017 ställde vi ut en vägplanen och samlade in synpunkter från allmänheten. Vägplanen består av tre delar: infart Riksten, Trafikplats Högskolan samt ett gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Läs mer om vägplanen här.