Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Läget just nu i Projekt Mälarbanan

Vi bygger ut Mälarbanan i två etapper. Här kan du läsa om läget i varje etapp.

Etapp 1 - Barkarby–Kallhäll och Tomteboda

Byggstarten skedde i november 2012.  År 2016 blev vi klara med spårutbyggnaden från två till fyra spår mellan Barkarby och Kallhäll och i Tomteboda. Vi blev också klara med två järnvägsbroar i Tomteboda som ansluter till Citybana samt nya pendeltågstationer i Kallhäll och Barkarby. Efterarbeten pågår utefter hela sträckan Barkarby-Kallhäll.
 

Etapp 2 - Huvudsta–Barkarby

Denna etapp byggs ut i delsträckor.

Spånga-Barkarby
Denna delsträcka är i full produktion. Vi började med förberedande arbeten 2016 och bygger ut från två till fyra spår och ny plattform i Spånga. Här bygger vi också en ny gång- och cykelväg.

Huvudsta-Spånga
Denna delsträcka är i planeringsskede och omfattar järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo (Solna-Sundbyberg) och Duvbo-Spånga (Bromsten).
I mars 2013 skrev Trafikverket och Sundbybergs stad ett avtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Dialog pågår med Sundbybergs stad, Solna Stad och Stocholm Stad om utbyggnaden av Mälarbanan från Huvudsta till Spånga.

Planeringsskede
I planeringsskedet tar vi fram järnvägsplaner, planer för hur vi ska bygga ut järnvägen från två till fyra spår. De beskriver vårt behov av mark för spår och stationer. Vi tar också fram miljökonsekvensbeskrivningar. De beskriver hur utbyggnaden påverkar miljön runt omkring, till exempel buller som uppstår. I samband med att vi tar fram järnvägsplanerna håller vi också samråd med myndigheter och med dem som berörs av utbyggnaden, till exempel närboende och fastighetsägare Arbetet med järnvägsplanerna och processen för att de ska bli juridiskt bindande tar cirka två till tre år.
Planeringsprocessen

I april 2014 fick hela utbyggnaden av Mälarbanan full finansiering, i och med att regeringen beslutade om en ny nationell plan för transportsystemet. Utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll beräknas bli klar tidigast 2028.