Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd för Rosersberg överlämningsbangård

Trafikverket bjuder in till samråd om Rosersberg överlämningsbangård den 7 mars 2011.

Trafikverket planerar att bygga järnvägsspår, en så kallad överlämningsbangård, i Rosersberg som förbinder Ostkustbanan med de verksamheter som Posten och Stockholm Nord Kombiterminal planerar väster om järnvägen.

Som ett led i planeringsprocessen bjuder Trafikverket nu in till ett samråd om de planer som finns där alla kan lämna synpunkter på förslaget.

Trafikverket behöver kunskap och synpunkter från de som berörs av en utbyggnad. De som bor i närheten har ofta synpunkter och lokal kännedom som kan vara mycket viktig i den fortsatta planeringen. De planer som Trafikverket nu presenterar ska ses som just planer, alltså att inget redan är bestämt. Det förslag som nu presenteras är ett samrådsförslag.  

Tid:

Måndag, den 7 mars 2011 kl 18.00–20.00

Plats:

Orrgården, Åkervägen i Rosersberg

Att lämna synpunkter

Det finns två sätt att lämna sina synpunkter till Trafikverket. Du kan antingen prata direkt med oss på samrådsmötet eller skicka dina synpunkter med brev. Det går bra att skicka såväl vanligt brev som e-post.

Sista dag för synpunkter är den 21 mars 2011.

Synpunkter skickas till:

Post:
Trafikverket
172 90 Sundbyberg

E-post:
stockholm@trafikverket.se

Märk brevet
För att ditt brev skall hamna rätt måste de vara märkta med antingen ”Överlämningsbangård Rosersberg” eller med diarienumret ”TRV 2011/8191”.

Inkommna handligar är allmänna
Handlingar och e-post som inkommer till Trafikverket blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vad händer sedan

Efter samrådstiden fortsätter Trafikverket arbetet med järnvägsplanen. De synpunkter som kommit in värderas och arbetas in i planen. Under hösten 2011 kommer Trafikverket att presentera ett mer färdigt förslag till järnvägsplan. Detta ska ställas ut och då kan återigen alla komma med synpunkter. 

Samrådet

Första delen av mötet är en genomgång av vad projektet handlar om och vad Trafikverket planerar att bygga. Under andra delen kan man träffa projektledaren och andra från Trafikverket för att få svar på frågor eller diskutera lösningar. Vi bjuder på kaffe. Slutligen summerar vi kvällen och de frågor som kommit upp.