Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Välkommen till öppet hus!

Trafikverket planerar att bygga en trafikplats på väg 222 Värmdöleden för att skapa en anslutning till Kvarnholmsförbindelsen, som Nacka kommun bygger. Nu bjuder vi in dig till öppet hus den 6 november kl 18-20.

Just nu håller vi på att ta fram en vägplan där vi bland annat beskriver var och hur trafikplatsen ska byggas, och hur den påverkar miljön. Nu bjuder vi in till öppet hus för alla som vill träffa oss och ställa frågor. Vi bjuder även in berörda fastighetsägare.

Nacka kommun kommer också att finnas på plats och svara på frågor om bland annat Kvarnholmsförbindelsen.

Tid och plats

Datum: 6 november

Tid: kl 18-20

Plats: Nacka Stadshus, lokal: Nackasalen, Granitvägen 13 i Nacka

Vad händer under öppet hus?

Under öppet hus har du möjlighet att träffa våra specialister och handläggare som berättar mer om projektet, vad som har förändrats och vårt nuvarande förslag till vägplan.

Du får bland annat information om:

  • förslaget på hur rampen ska utformas och var den ska placeras
  • miljö, det vill säga hur vi hanterar miljöfrågor inom projektet, som till exempel buller, natur och luftkvalitet.

Inför mötet kan du ta del av planläggningsbeskrivningen som är en sammanfattning av vad vi ska göra och projektets nuläge. Vid mötet delar vi ut fler dokument, som vi publicerar på webben efter avslutat möte.

Länk till planläggningsbeskrivningen

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på materialet från öpet hus fram till och med den 30 november 2014. Skicka dem via e-post till stockholm@trafikverket.se eller med post till

Trafikverket Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Ange ärendenummer TRV 2014/49933.

Kommunens projekt

Nacka kommun kommer att finnas på plats vid öppet hus för att svara på dina frågor om Kvarnholmsförbindelsen.

Om processen

Nu håller vi på att ta fram en vägplan som bland annat beskriver vårt förslag på hur trafikplatsen ska utformas, var och hur vi kan bygga trafikplatsen, vilken mark och vilka fastigheter som berörs samt miljöaspekten. Under planläggningsprocessen samråder vi med fastighetsägare, kommuner och övriga myndigheter och intressenter. Vi samlar in synpunkter och reviderar våra förslag. Arbetet med planen avslutas med ett skede som heter granskning, där vem som helst kan lämna synpunkter. Därefter ska planen fastställas.

Läs mer om väglagen och planeringsprocessen på www.trafikverket.se.