Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sänkta hastigheter på E4 och E18 från den 1 november

Halterna av skadliga partiklar i luften är för höga på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län. Därför sänker Trafikverket hastigheten på dessa sträckor från den 1 november 2014.

Hastighetssänkningarna görs för att minska halterna, men också för att få en bättre rytm i trafiken och skapa längre vägsträckor med samma hastighet. I Täby, Danderyd och Sollentuna får några sträckor sänkt hastighet under vintern pga att många använder dubbdäck. Dubbdäcken är en av de viktigaste orsakerna till de höga partikelhalterna.

Partiklar i luften är ett problem i många tätorter. De uppstår när dubbdäcken under vintern nöter mot asfalt och river loss dem ur beläggningen. Den hastighet som bilister kör i, påverkar slitaget, mängden partiklar och hur mycket de virvlar upp.

Halterna mäts regelbundet, och överskrider på vissa ställen de gränsvärden som finns i EU-direktiv och svenska miljökvalitetsnormer. Undersökningar visar att dubbdäck, bilars hastighet och den mängd trafik som går på en väg, är de faktorer som mest påverkar halterna av partiklar. Dessa kartläggningar visar också att det inte räcker med enskilda åtgärder för att klara gränsvärdena, utan flera parter behöver samarbeta med flera parallella åtgärder.

Trafikverket arbetar för att få ner halterna av partiklar genom att binda damm på vägarna och anpassa hastigheterna.

Här sänks hastigheterna

Trafikverket sänker hastigheterna på E4 mellan trafikplats Glädjen i Upplands Väsby och Järva krog i Solna. Söder om Stockholm sänks hastigheter mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Västberga.

På E18 sänks hastigheterna mellan trafikplats Stäket och trafikplats Jakobsberg väster om Stockholm. De sänks även i nordost mellan Kapellskär och trafikplats Norrtälje samt trafikplats Arninge i Täby och Trafikplats Inverness i Danderyd. På två avsnitt längs E18 höjs också hastigheterna för att rytmen i trafiken ska bli jämn.

Säsongssänkningar

I Täby och Danderyd och i Sollentuna finns tre sträckor som är särskilt hårt belastade. De får 70 km respektive 80 km i timmen under vintern mellan den 1 oktober och den 15 april. Sträckorna är:

  • Häggvik-Rotebro: 100 km/tim, 80 km/tim under vinterdäckssäsongen
  • Inverness-Danderyds kyrka: 80 km/tim, 70 km/tim under vinterdäckssäsongen
  • Danderyds kyrka-Viggbyholm: 80 km/tim, 70 km/tim under vinterdäckssäsongen

Lista över sträckor med nya hastigheter (pdf-fil, 26 kB, öppnas i nytt fönster)

Karta
Karta över nya hastigheter E4 och E18.

Här ser du de nya hastigheterna på kartor

Fakta om partiklar PM10

Vad är partiklar, PM10?

PM10 är mikroskopiskt små partiklar. PM10 betyder "particulate matter 10" och är massan av alla de partiklar som har en diameter på mindre än 10 mikrometer (miljondels meter). Dessa partiklar kan vi andas in och de minsta kan ta sig ner i lungorna.

De minsta partiklarna kommer från avgaserna i vägtrafiken. Mellanstora partiklar har sitt ursprung från förbränning av diesel, olja och kol och når oss till större delen från andra länder. Grova partiklar uppstår i stor utsträckning från slitaget av material i vägbeläggningar.

Enheten som partiklarna mäts i är masskoncentration, det vill säga hur stor massa av partiklar mindre än 10 µm som finns i en viss luftvolym.

Vilka gränsvärden finns?

Gränsvärden finns som miljökvalitetsnormer i Miljöbalken. De finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Miljöbalken, 2-5 kap. (SFS 1998:808). De bygger i sin tur på EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG). De får inte överskridas enligt lagen.

De säger att partikelhalterna inte får överstiga 50 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde mer än 35 dygn om året. Årsmedelvärdet är 40 µg/m3 luft. Det är dygnsmedelvärdet som överskrids på vissa platser i Stockholms län.

Förutom dessa tvingande miljökvalitetsnormer finns även preciseringar om frisk luft som Riksdagen har tagit. Dessa är inte tvingande men något att eftersträva. I dessa är dygnsmedelvärdet 30 µg/m3 luft. Årsmedelvärdet är 15 µg/m3 luft.

Åtgärdsprogram mot överskridanden av partiklar och kväveoxider

Länsstyrelsen i Stockholms län har i nära samarbete med berörda kommuner, kommunförbundet Stockholms län, SL Trafikförvaltningen och Trafikverket år 2012 beslutat om ett program för att minska partikelhalterna.