Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan Göteborg, dubbelspår

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behöver banan byggas ut till dubbelspår.

Följ oss på Instagram @hamnbanan
Varje vecka berättar vi vad som händer i projektet och hur arbetet fortlöper

Göteborgs Hamn

Sedan länge är Göteborgs Hamn Nordens största hamn och ett naturligt centrum för den skandinaviska godstrafiken. 65 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av landets utrikeshandel går via Göteborgs Hamn. För att en hamn ska vara konkurrenskraftig krävs mer än en bra infrastruktur i och omkring hamnen. Det krävs även en god infrastruktur i närområdet och i regionen, bland annat i anslutningar till både väg och järnväg.

Hamnens framtid ligger på land

Det tranportsätt som är mest effektivt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, är kombinationen mellan sjöfart och tåg. En tät tågtrafik mellan hamnen och olika orter i Sverige gör det möjligt för företag i hela landet att ha en snabb, kostnadseffektiv och miljöklok förbindelse med Nordens största hamn.

Hamnbanan – en viktig järnvägslänk

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Den nästan 10 kilometer långa banan är enkelspårig och har idag för låg standard för att klara av framtidens trafikbehov.

En bättre och säkrare miljö

En utbyggnad av Hamnbanan innebär att fler tåg kan trafikera sträckan effektivt och miljövänligt. Utbyggnaden bidrar även till att godset kan flyttas över från lastbilarna på våra vägar till godståg på våra järnvägar. Minskad trafik på vägarna förbättrar vår gemensamma miljö genom minskade utsläpp.