Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats

Vi ska bygga om en fyrvägskorsning till en cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen in mot Skövde.

Vad?

Bygga om korsningen väg 49/Norra Aspelundsvägen till cirkulationsplats.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Målet med åtgärderna är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen och att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Vägplanen vann laga kraft i april 2022. Vi håller på att ta fram en bygghandling. Beräknad byggstart blir tidigast 2023. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd Februari 2020

2 Samråd 15 juni 2020–1 juli 2020

3 Granskning av vägplan 15 mars 2021–16 april 2021

4 Byggstart Tidigast 2023

Dokument för projektet

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Anton Djurberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 87

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59