Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Norrlunda-Betseledammen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E12, mellan Norrlunda och infarten till Lyckans fritidsområde Betseledammen. I dag tvingas fotgängare och cyklister färdas på samma väg som biltrafik.

Vad?

En gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg E12 mellan Norrlunda och Betseledammen. Den aktuella vägsträckan – Lugnet, byn Norrlunda, Norrlundas grustäkt till Lyckans fritidsområde Betseledammen – är cirka 2,6 kilometer lång med en skyltad hastighet mellan 50 till 90 kilometer i timmen och vägrenen är antingen mycket smal eller obefintlig.

Vi vill förbättra säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och planerar att bygga en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på östra sidan om E12 där de flesta målpunkterna finns. 

Fördjupning

Lokaliseringen och bredden har också anpassats för att underlätta drift- och underhåll av vägen.

Vid trånga passager som fastigheter och bäcktrummor planeras vägen intill E12 med kantsten som avgränsning medan avståndet breddas med en skiljeremsa på sträckan vid Norrlunda grustäkt.

Vi planerar passager över E12 vid Lugnet och två busshållplatser i vardera riktningen i byn Norrlunda. De oskyddade trafikanterna leds in på det befintliga gång- och cykelvägnätet i Lycksele vid kyrkogården.

Så påverkas du under byggtiden

Arbete pågår med den nya gång- och cykelvägen. Förutom gång- och cykelvägen kommer vi förbättra belysningen, göra justeringar på övergångar, busshållplatser och parkeringsfickor. 

Arbetet pågår under dagtid på vardagar så att du kommer påverkas så lite som möjligt. Tänk på att följa skyltning och respektera dina medtrafikanter. Tack för att du gör vår arbetsplats säker!

Har du frågor om produktion eller störningar? Ring eller mejla platschefen Peter Lindgren, Svevia, hans kontaktuppgifter finns längre ner på webbsidan.

Tidsplan:

  • juni 2022 - byggstart, utsättning av arbetsområde
  • juni-juli 2022 - avverkning av träd och avtäckning av mark
  • juni-november 2022 - schaktning samt fyllning av gång- och cykelvägen
  • september-november 2022 - åtgärder av vägtrummor, beslysning, kantsten
  • november 2022-maj 2023 - vinteruppehåll. Med undantag att bygga en stödmuir under mars 2023. 
  • juni-juli 2023 - beläggningsarbete av gång- och cykelvägen
  • augusti 2023 - återställningsarbete och avetablering av arbetesplatsen
  • augusti-september 2023 - gång- och cykelvägen är klar

Dokument

Tidsplan

1 Byggstart juni 2022

2 Semesteruppehåll i arbetet 6 juli–7 augusti 2022

3 Bygget återupptas efter semesterledighet 8 augusti 2022

Förutom arbeten med att bygga en stödmur under mars 2023.

5 Slutfört sensommaren 2023

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15

Peter Lindgren

platschef, Svevia

Telefon: 070-315 70 33