Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Den enda i Sverige med SRA-certifikat

Nu har Trafikverket en egen toppexpert på IP/MPLS. Grattis Mathias Westin på IT, som nu är den enda i Sverige och totalt den 199:e personen i världen som klarat av den extremt omfattande certifieringen Alcatels Service Routing Architect.

Trafikverket har under de senaste åren satsat och byggt ett toppmodernt rikstäckande IP-nät för datakommunikation, det så kallade Gemininätet. Nätet svarar väl upp mot dagens och morgondagens höga krav på realtidskritiska it-tjänster.

Kritisk information från exempelvis signalställverk, tågledning, operativ telefoni för tågtrafiken, MobiSIR, detektorer och videokameror kommuniceras över nätet. Information som är avgörande för att övervaka tågens riktning och hastighet och garantera säkra och smidiga tågresor över hela Sverige.

Gemininätet bygger på den tjänstefokuserade IP/MPLS-tekniken. Det vill säga vilken enskild tjänst som än hanteras, måste det säkerställas att den får sina egenskapskrav tillgodosedda och med rätt tillgänglighet, samt att informationen kommuniceras över nätet på ett säkert sätt och utan störningar.

För att på ett gemensamt sätt kunna hantera alla dessa olikformade tjänster och säkerställa att de erhåller rätt kvalitetsnivåer och krävs det stor förståelse för tekniken.

Chef Lasse Holm gläds åt att Mathias har lyckats få sitt SRA-certifikat.

– Jag tycker det är väldigt bra. Vi har bevisligen exceptionellt kompetent personal inom IP/MPLS och Service Routing på Trafikverket, något vi är mycket stolta över. Rustade med en SRA-certifierad tekniker har vi mycket lättare att hålla högsta tillgänglighet och stabilitet i Trafikverkets realtidskritiska nätverk och tjänster.

– Vi har sedan det tekniska paradigmskiftet arbetet målmedvetet med utbildningsinsatser för att svara upp mot kraven på en för Trafikverket ny teknologi, så vi på ett ansvarsfullt sätt kan säkerställa kraven på kommunikationstjänster till hela Trafikverket.

Certifieringen Service Routing Architect är mycket omfattande och kräver att eleven klarar elva teoretiska prov inom varje teknikområde på tid, med minst 80 procent godkända svar och att på plats i Alcatel-Lucents labbmiljöer vid två skilda tillfällen lösa flera avancerade problem.