Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sektionschef fastighet & avtal i Stockholm

Välkommen att söka jobb hos oss som Sektionschef fastighet & avtal i Stockholm. Vi vill ha din ansökan senast den 30 juni.

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Flera av våra projekt går nu in i genomförandefas och kommer att växa. För att kunna bedriva dem på ett effektivt sätt krävs specialistkompetenser, ny teknik och smarta arbetssätt. Därför utvecklar vi nu avdelningen för Teknik, Miljö & Fastighet genom att bland annat ge bättre förutsättningar för ledarskapet och samla kompetenser. Syftet är att ge projekten ett utökat stöd som agerar proaktivt.

Avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet kommer att bestå av fem enheter som tillhandahåller specialistkompetens inom anläggning, digital projekthantering, fastighet och avtal, installation och miljö. Vi ger projekten stöd i framtagande av såväl den fysiska som den digitala anläggningen. Avdelningen har idag ca 200 anställda och ca 100 resurskonsulter. Som ett led i utvecklingsarbetet inför vi nu en ny organisation för avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet.

Arbetsuppgifter

Enheten Fastighet & Avtal hanterar markåtkomsten i projekten, tecknar fastighetsrättsliga avtal och agerar stöd i planläggningsskedet. Som sektionschef är du första linjens chef med personal- verksamhets- och budgetansvar för ca 15 medarbetare. Medarbetarna är placerade i öst med koncentration i Stockholm.   

Sektionens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt och att arbeta med projektförberedande utvecklingsarbete. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten samt ett antal teknikstrateger. Du samarbetar med andra kolleger i ledningsgruppen och säkerställer att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. . I rollen som sektionschef ingår också att du stödjer projekten med specialistkunskap i olika omfattning.

Du ansvarar för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har yrkeserfarenhet av området markåtkomst. Du har erfarenhet och intresse av utveckling och förändringsarbete.

Det är meriterande om du har kvalificerad yrkeserfarenhet från infrastrukturprojekt och om du har erfarenhet av att leda andra. Det är även meriternade om du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Du brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor. Du motiveras av att leda, åstadkomma resultat tillsammans med andra och bidra till att de kan växa och utvecklas. Genom att inspirera och involvera skapar du engagemang och delaktighet, viktiga förutsättningar inte bara för att vi skall nå våra mål utan också för utvecklingen av verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Skicklighet i att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Det innebär bland annat att det är av stor vikt att du är närvarande i ditt ledarskap och öppen för andras tankar och idéer. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Övrig information

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer för denna tjänst kan komma att ske i augusti.

 

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansök senast

Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-06-30