Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Toppbild för Stora projekt

Teknisk specialist Hydrogeologi

Välkommen att söka jobb hos oss som Teknisk specialist Hydrogeologi. Vi vill ha din ansökan senast den 20 januari.

Som teknisk specialist hydrogeologi inom Stora Projekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter

Inom Stora Projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, projekt såsom Ostlänken, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn. I rollen som specialist har du ett nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden, samt samverkar med projektörer, entreprenörer och konsulter. Arbetet genomsyras av ett kreativt samarbete mellan de olika teknikområdena och där vi i projektens olika skeden jobbar tillsammans för att få fram de bästa lösningarna avseende såväl tekniska aspekter som miljö och livscykelkostnad. Det gör att du blir en viktig bärare av kunskaper och erfarenheter.

Som teknisk specialist inom hydrogeologi i våra stora projekt arbetar du med allt från tidiga utredningar till genomförande och uppföljning. Du stöder projektledningen med förutsättningar och krav i kontakten gentemot konsulter och entreprenörer samt är en viktig länk i kontakten med förvaltaren av anläggningen.

Du leder det hydrogeologiska arbetet, vilket bland annat innebär att du tar fram och granskar förfrågningsunderlag och styr innehållet i och granskar de tekniska underlag som konsulter tar fram till system- och bygghandling. Du ansvarar för att driva arbetet med underlag samt genomföra processen för tillståndsprövningar för vattenverksamhet avseende grundvattenbortledning.

I byggskedet följer du upp omgivningspåverkan, delvis utifrån villkor i miljötillstånd. Du ser till att kontrollmätningar utförs, grundvattendatabaser uppdateras, grundvattennivåer utvärderas och lämpliga åtgärder identifieras. Du ansvarar för kontakt med och rapportering till tillsynsmyndigheter och andra berörda. Du stöder projektledningen och arbetar samordnat med Trafikverkets specialister inom närliggande teknikområden.

Du kommer ingå i en regional och nationell grupp hydrogeologer som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • är Civilingenjör Väg och Vatten, Fil. Mag. Geovetenskap eller har motsvarande utbildning och erfarenhet med inriktning mot hydrogeologi som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig kvalificerad yrkeserfarenhet av utrednings- och projekteringsarbete avseende hydrogeologi 
  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av uppföljning och kontroll i byggskedet
  • har erfarenhet av att upprätta förfrågningsunderlag.
  • har erfarenhet av att upprätta underlag inför prövning av tillståndspliktig vattenverksamhet och delta i samråd och förhandling

Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet.

Övrig information

Intervjuer är planerade att hållas i Solna den 4 och 5 februari 2020.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök senast

Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-01-20