Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tre studenter

Nyttiga erfarenheter att göra exjobbet hos Trafikverket

Genom att göra examensarbete på Trafikverket kan du som student få en inblick i och vara delaktig i utvecklingen av vår spännande verksamhet. Vi betalar arvode och ibland leder exjobbet också till fast arbete.

Tre exjobbare som numera har fast anställning på Trafikverket

Porträttbild Alexander Tiderman.Under våren 2013 skrev Alexander Tiderman ett exjobb om dammsäkerhet. Uppsatsen handlade om riskmedvetenhet hos olika aktörer och hur ett dammbrott i Näckåsdammen, Värmland, skulle kunna påverka Trafikverkets infrastruktur. Efter två år som säkerhetssamordnare på en kommun jobbar han idag på Underhåll. Där samordnar han arbetet med samhällssäkerhet.

Vilken bild av Trafikverket fick du när du gjorde ditt exjobb?
– Jag tyckte att Trafikverkets uppdrag verkade intressant och att Trafikverket var en seriös myndighet. Dessutom tyckte jag att Trafikverket insåg att studenter kan bidra med ny kunskap. Jag var redan intresserad av infrastrukturfrågor så när möjligheten dök upp att göra ett exjobb för Trafikverket tog jag den. Det är viktigt att det finns exjobb som har en direkt koppling till en praktisk verksamhet. Det är många som gör exjobb som ingen är intresserad av utanför universitetsvärlden.

Monika NymanMonika Nyman Rydstedts examensarbete 2013 lade grunden till de doktorandstudier som hon nu är halvvägs igenom. Monika är anställd som industridoktorand på Underhåll och lägger 80 procent av sin tid på forskning. Resten av tiden jobbar hon med säkerhetsfrågor för Underhåll. I examensarbetet undersökte Monika hur Trafikverket utreder naturolyckor såsom skred, ras och översvämningar. Ett av syftena var att se hur erfarenheterna från olyckorna återkopplas till Trafikverkets organisation.

Har du nytta av det du lärde dig i exjobbet i ditt arbete nu?
– Ja, helt klart. Utan exjobbet hade jag inte jobbat på Trafikverket idag eftersom min forskning är en direkt fortsättning på mitt examensarbete. Genom exjobbet fick jag också en bra inblick i Trafikverkets verksamhet och en hel del viktiga kontakter som jag har nytta av i forskningen.

Ebba Sundberg.Ebba Sundberg jobbar som projektingenjör på Investering, bland annat med projekt där två öppningsbara broar ska bytas ut. Efter att ha jobbat åt Academic Work fick hon fast tjänst på Trafikverket i januari 2017. Våren 2015 studerade hon en bortspolning av Viskadalsbanan i sitt examensarbete. Syftet var att vidareutveckla en metod som Trafikverket kan ha för att utreda naturolyckor.

Vilken betydelse hade exjobbet när du sökte jobb?
– Under exjobbet blev jag intresserad av infrastruktur och det påverkade vilken typ av jobb jag sökte när jag var färdig. När jag jobbade med exjobbet träffade jag flera personer på Trafikverket, bland annat projektledare på Underhåll. Jag tyckte att det verkade intressant att jobba så brett, att ha generella arbetsuppgifter och att inte bli för specialiserad.

De tre examensarbetena har alla koppling till Trafikverkets klimatanpassningsarbete. Handledaren Eva Liljegren säger:
– Eftersom klimatanpassning är ett så pass nytt område på Trafikverket har vi haft stor nytta av examensarbeten. Vi använder dem för att få mer kunskap och för att kunna testa olika metoder. Vi skulle inte själva hinna göra den här typen av studier.

Läs mer om examensarbete