Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Examensarbete om självmord på järnväg tilldelas stipendier

Ett examensarbete om självmord på järnväg har blivit belönat. Det är Carl Spennare och Caspar Kindt vid Lunds Tekniska Högskola som tilldelas examensstipendier från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Nästan 1500 svenskar tar livet av sig varje år. 60-70 av dessa självmord sker på järnväg och orsakar lidande för både anhöriga och lokförare samt resulterar i stora störningar i trafiken.

Linus Eriksson på Trafikledning ansåg att det måste finnas platser som är överrepresenterade när det gäller antalet självmordsförsök på järnväg och kontaktade därför institutionen för brandteknik och riskhantering på Lunds Tekniska Högskola och bad om hjälp att undersöka saken.

Caspar Kindt och Carl Spennare tog sig an uppgiften i form av ett examensarbete. Utifrån Trafikverkets egen statistik identifierade de utsatta platser inom regionen (med fokus på området kring Lund) och upptäckte att det i samtliga fall saknas fysiska, funktionella och symboliska hinder som hindrar människor från att komma in på spårområdet.

I sin rapport föreslår Caspar och Carl att de utsatta platserna skyddas med en kombination av stängsel och skyltar som anger nödtelefonnummer samt kameraövervakning i slutet av plattformarna. Det är åtgärder som är relativt enkla och effektiva enligt dem. Studieresultatet har sedan Trafikledning arbetat vidare med, tillsammans med andra verksamhetsområden.

Examensarbetet med titeln Suicidprevention inom järnvägssystemet - en riskanalys av suicidpreventiva barriärer framtagna med en olycksteoretisk ansats har nu uppmärksammats av Sparbanksstiftelsen Skåne som delar ut ett stipendium om 25 000 kronor med motiveringen:

"Caspar och Carl har arbetat med ett problem som har stor betydelser såväl för samhället i stort som för enskilda människor och deras anhöriga. Arbetet innefattar gedigna teoretiska analyser och väl valda modellansatser som varit ändamålsenliga för det problem man belyst. Man har visat att väl utformade åtgärder räddar liv till en låg kostnad. Slutsatserna och rekommendationerna har i hög grad bidragit till kunskapsutvecklingen, de har tagit väl emot av Trafikverket och har redan kommit till praktisk användning."