Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

A combination of a road restraint system and a noise reduction device

Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheterna att kombinera bullerskärm (akustiskt element) och påkörningsskydd i samma konstruktion. Examensarbetet är utfört av Claudia Burgos och Linnéa Wåssén, Chalmers CTH.

Titel: A combination of a road restraint system and a noise reduction device

Författare: Claudia Burgos och Linnéa Wåssén

Handledare på Trafikverket: Hans Holmén, UHtsv

Extern handledare: Nicklas Erlandsson, Z-bloc Nordic

Sammanfattning

Baserad på mätningar av låga bullerskärmar inleddes en undersökning av huruvida dessa skulle kunna användas också som påkörningsskydd (sidoräcke) i främst tätortsmiljö. Undersökningen har utförts genom analys med hjälp av SoundPLAN, Boundary Element Method BEM och en kompletterande analys av bullerreducering. Akustiska element med höjd 1,2 respektive 1,4 m studerades mot bakgrund av fastställda standarder för påkörningsskydd (vägräcken). Slutsatsen är att låga bullerskärmar fungerar för såväl bullerreducering som för skydd av t ex trafikanter på parallellt löpande GC-stråk i tätortsmiljö. Ur underhållssynpunkt innebär inte bullerskärmarna något påtagligt problem för t ex snöröjning.