Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare

Erika Robertsson har gjort ett examensarbete om arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare. Ur perspektivet Människa, Teknik & Organisation (MTO).

Titel: Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare

Författare: Erika Robertsson

Handledare på Trafikverket: Åsa Ek

Sammanfattning

Tågtrafiken är betydelsefull för dagens samhälle, både för transport av människor och gods. I takt med ökad efterfrågan har en trafikökning skett på Sveriges järnväg. Det är trafikledarens ansvar att leda tågen på ett säkert och effektivt sätt och se till att den dagliga driften fungerar. Yrket som trafikledare ställer stora kognitiva krav såsom uppmärksamhet, koordinering och problemlösning. Trafikverket har på grund av dessa krav i kombination med ökad trafikintensitet och adderade arbetsuppgifter för trafikledarna, beslutat att utföra en undersökning av trafikledarnas nuvarande arbetssituation. Den här studien skapar ett underlag för att Trafikverket ska kunna föreslå och genomföra förändringar av trafikledarnas arbetssituation. Studien har utförts ur perspektivet människa, teknik och organisation (MTO), med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning. Analysen visar fördelningen av arbetsbelastningen under dygnets timmar liksom belastningens orsaker. Metoden som har använts i studien är triangulering, med självskattning, observation, enkätundersökning och intervju som delmetoder. Resultaten visar att det finns en stor variation av arbetsbelastning och den arbetssituation som råder är ohållbar sett ur ett längre tidsperspektiv. Utvecklingen av yrket har blivit eftersatt och förutsättningarna har inte anpassats efter de krav som ställs. Det visar sig finnas en god sammanhållning mellan trafikledarna. Däremot behövs bättre förutsättningar för att kunna arbeta säkert och effektivt. Ytterligare bör vissa arbetsprocesser ses över, administrativa arbetsuppgifter revideras och bemanningen ökas nattetid. Det finns mycket kunskap och erfarenhet hos trafikledarna som Trafikverket bör ta vara på.

Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)