Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ex post cost-benefit analys

Tina Nilsson har gjort en studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

Titel:  EX POST COST-BENEFIT ANALYS: En studie om metodik för
att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket
Författare: Tina Nilsson
Handledare på Trafikverket: Henry Degerman
Luleå Tekniska Universitet, Civilekonom nationalekonomi

Sammanfattning

Regeringen ställer krav på att Trafikverket ska utföra samhällsekonomiska efterkalkyler (ex post CBA). Det finns dock en utbredd kunskapsbrist inom forskning och litteratur vilket avspeglar sig i praktiken. Det saknas internationell standard för hur en samhällsekonomisk efterkalkyl ska upprättas. Därför analyserar detta arbete ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. Utifrån de steg som anses vara relevanta vid upprättande av ex post jämför studien för- och efterkalkyler för två åtgärder inom transportinfrastrukturen. Studien har avgränsats till att jämföra ex ante och ex post för en järnvägsåtgärd och en vägåtgärd. Resultatet visar att Trafikverkets metodik för att upprätta ex post fem år efter att en vägåtgärd är färdigbyggd lider av ett principiellt problem med avseende på tidsperioden, som orsakar systematiska skillnader mellan ex ante och ex post i beräknad samhällsekonomisk lönsamhet, vilket är missvisande när det används som jämförbart. Ingen meningsfull jämförelse utförs ex post fem år efter att en järnvägsåtgärd är slutförd, och den verbala beskrivningen av den förändrade samhällsekonomiska lönsamheten är missvisande utifrån att det är en ögonblicksbild, jämfört med ex ante som baseras på en längre period.

Ex post cost-benefit analys (pdf-fil, 1,0 MB, öppnas i nytt fönster)