Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Solceller integrerade i anläggningskonstruktioner

Examensarbetet har utförts vid lärosätet Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som det avslutande momentet i högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik och design. Avhandlingen har verkställts på uppdrag av Trafikverket i Solna Strand, vårterminen 2018.

Solceller integrerade i anläggningskonstruktioner - Photovoltaics in non-building structures
- En studie av hur solceller kan integreras i transportsektorns nyproduktion

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design KTH ABE
Författare: Asra Bakar och Georgi Mousi
Handledare: Mats Andersson Trafikverket Investering Tekniska System och Mikael Eriksson KTH ABE
Examinator: Per-Magnus Roald, KTH ABE

Godkännandedatum: 2018-06-20

Solceller integrerande i anläggningskonstruktioner (pdf-fil, 3,4 MB)