Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möjliggörande faktorer för utvecklingen av ett distributionssystem för vätgas i Sverige

En studie om faktorer som kan möjliggöra utvecklingen av ett distributionssystem för vätgas applicerat för tunga fordon i Sverige

Författare: Lisa Eriksson 
Examinator: Urban Frauke 
Examensarbetet i sin helhet:
Möjliggörande faktorer för utvecklingen av ett distributionssystem för vätgas i Sverige  (pdf, 1,2 MB)

Sammanfattning

Faktorer som kan möjliggöra utvecklingen av ett distributionssystem för vätgas applicerat för tunga fordon i Sverige studeras i den här studien. Tekniken för bränsleceller och vätgas kan vara en lösning i en elektrifieringsmix för att minska miljöpåverkan från tunga fordon (Neef, 2009). Distributionssystemet för vätgas i Sverige är dock begränsat, med endast fem vätgastankstationer som är geografiskt spridda (Vätgas Sverige, n.d.). Dessutom är distributionsalternativen till lägst kostnad i hög grad beroende av väteapplikationen, efterfrågan, kvantitet som ska transporteras och avståndet mellan leveranspunkten och produktionen (Bersani, et al., 2018).

För att avgöra vilka faktorer som kan vara avgörande för att utveckla ett distributionssystem har ramverket för teknisk innovation system tillämpats i den här studien. Analysen utförs med ramverkets systemfunktioner. Vidare baseras analysen på litteratur om väte som tar hänsyn till hindrande faktorer och barriärer, policyrekommendationer, lock-in-effekter, distribution och transport och centraliserade kontra decentraliserade system. Dessutom har data samlats in genom 11 halvstrukturerade intervjuer med aktörer från olika sektorer, energibolag, lastbilstillverkare och forskare, bland annat. Utifrån analysen dras slutsatsen att sektorsövergripande samarbete, pilottestning och statligt stöd är faktorer som kan möjliggöra en utveckling av ett distributionssystem för vätgas i Sverige.