Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traffic Flow Implications of Driverless Trucks – Microscopic Traffic Simulations using SUMO

I denna rapport används mikroskopiska trafiksimuleringar för att undersöka hur både självkörande lastbilar med en konservativ körstil och med mer avancerade köregenskaper påverkar restider, vägkapacitet och utsläpp av koldioxid.

Författare: William Erlandsson
Department of Technology and Society
Lund University

Godssektorn spås bli en tidig användare av självkörande fordonsteknik. Minskade drivmedelskostnader, ökad flexibilitet i ruttplaneringen och utökade drifttider är exempel på incitament för godsföretag att ställa om till en självkörande lastbilsflotta. Automatiseringen kommer mest sannolikt ske gradvis. I tidiga skeden spås självkörande lastbilar (AT:s) ha en konservativ körstil där körfältsbyten undviks i möjligaste mån och stora avstånd hålls till den omgivande trafiken. I ett senare skede i utvecklingen kommer körbeteendet bli mindre konservativt och vissa lastbilar kommer vara utrustade med V2V-kommunikationssystem.

I denna rapport används mikroskopiska trafiksimuleringar för att undersöka hur både självkörande lastbilar med en konservativ körstil och med mer avancerade köregenskaper påverkar restider, vägkapacitet och utsläpp av koldioxid. När de självkörande lastbilarna simulerades i ett heterogent trafikflöde, visade det sig att den konservativa körstilen resulterade i ökade restider genom nätverket, samtidigt som köbildningar vid en påfartsramp påverkade den totala vägkapaciteten negativt. Självkörande lastbilar med mer utvecklade köregenskaper hade istället en positiv påverkan på både restider, vägkapacitet och utsläpp av koldioxid. Det är därför troligt självkörande lastbilar i ett tidigt skede i utvecklingen kan komma att påverka trafiksystemet negativt i flera anseenden. Längre fram i utvecklingen tros denna påverkan istället vara positiv.

Införandet av självkörande godstrafik talar för att en större andel gods kan köra nattetid då ingen personal behöver vara närvarande under transporten. Dessa lastbilar skulle också kunna köra långsammare än den omgivande trafiken för att spara energi. När denna typ av godstransporter simulerades, visade det sig att påverkan på restider var begränsad medan utsläppen av koldioxid ökade markant. Utsläppen ökade dessutom snabbt då trafikflödet på vägen ökade. För att säkerställa en begränsad miljöpåverkan är det därför viktigt att denna typ av trafik, då den introduceras, begränsas både tidsmässigt och geografiskt.