Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppdateringen av standarden EN 50129 och dess påverkan på ERTMS-programmets säkerhetsstyrning

Ett examensarbete som kartlägger skillnader, påverkan samt åtgärder av uppdateringen av standarden EN 50129 för ERTMS.

Författare: Julia Waltersson
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
Examensarbetet i sin helhet:
Uppdateringen av standarden EN 50129 och dess påverkan på ERTMS-programmets säkerhetsstyrning: En kartläggning av skillnader, påverkan samt åtgärder till följd av uppdateringen (pdf, 2,1 MB)

Trafiken på järnvägen har sedan 1990-talet fördubblats och cirka 420 000 personer reser  via tåg en vanlig dag i Sverige. Detta gör säkerheten på järnvägen till en viktig aspekt. Järnvägens signalsystem syftar till att kontrollera järnvägens trafik för att undvika olyckor som kollisioner och urspårningar. Signalsystem har tidigare utvecklats på nationell nivå och järnvägen i Sverige är idag ett väldigt säkert system där ingen tågresenär har omkommit till följd av en olycka sedan år 2010. I och med att signalsystem har utvecklats nationellt har dock ett problem uppstått när tåg ska färdas mellan länder. För att lösa detta problem och möjliggöra ett mer kompatibelt system utvecklades det standardiserade och digitaliserade signalsystemet, European Railway Traffic Management System (ERTMS) ERTMS ska införas i Europa enligt EU-direktiv. Till följd av detta är ett teknikskifte för den svenska järnvägen på ingång. I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för införande av ERTMS och ett ERTMS-program är tillsatt. ERTMS beräknas vara implementerat i Sverige år 2035.

För att upprätthålla en säker järnväg är det viktigt att ERTMS blir ett minst lika säkert system som det nuvarande signalsystemet. Detta kan säkerställas genom att bland annat  följa krav som beskrivs i olika säkerhetsstandarder. En av dessa standarder är den europeiska standarden EN 50129, Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och järnvägsstyrning – Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten. Standarden beskriver arbetssätt och villkor för säkerhetsacceptans gällande elektroniska signalsystem. EN 50129 har uppdaterats till en ny version. Idag gäller versionerna, den gamla och den nya, parallellt, men 2021 kommer endast den nya versionen att gälla. ERTMS-programmet har i dagsläget inte koll på vad uppdateringen av standarden kommer att innebära. Hur påverkas säkerhetsarbetet inom järnvägens signalsystem vid uppdatering av en standard?