Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Infrastrukturbyggande i förkastningszoner- En strukturgeologisk studie av Kolmården 45/60HP

Utvärdering av stor- och småskaliga berggrundsstrukturer i sydöstra Bergslagen.

Ort

Ortsoberoende men fält- och laboratoriearbete ingår i Kolmården/Norrköping.

Syfte

Utvärdering av stor- och småskaliga berggrundsstrukturer i sydöstra Bergslagen.

Bakgrund

Strax norr om Norrköping kommer Ostlänken att gå, den första delen av Sveriges nya stambanor, i en ca 8 km lång tunnel under Kolmården. Området kännetecknas av småskaliga  förkastningar från några centimeter till regionala lineament i form av Bråvikenförkastningen. Bergslagens bergartsbildningshistoria med bland annat omfattande vulkanism och tektoniska rörelser i flera faser har skapat ett komplext geologiskt uppträdande.

Dagens tunnelprojektering med identifiering av storskaliga lineamentstrukturer i kartunderlag med efterföljande verifiering i fält beskriver strukturernas utseende i ytan. I dagsläget tas inte hänsyn till hur lineament kan knytas till regionala strukturer och om dessa uppvisar tex. en typisk sprickfyllnad eller sekundär mineralisering som går att knyta till en viss tektonisk händelse. Inte heller tittar man något på huruvida vittring påverkat sprickor på djupet.

I dagsläget vet vi helt enkelt inte hur dessa strukturer påverkar byggnationen av infrastruktur under markytan på både ett platsspecifikt och ett generellt plan knutna till den komplicerade bergartsbildningshistoria i Bergslagen.

Vi välkomnar starkt initiativ från studenten att komma på egna frågeställningar för att nå en bra och utvecklande nivå på sitt examensarbete.

Arbetets innehåll

Examensarbetet omfattar förslagsvis:

  • Literaturstudie rörande södra Bergslagens geologiska utveckling.
  • Lineamentsstudier från kartunderlag/fotogrametri.
  • Strukturstudier i fält i Kolmårdsområdet
  • Studier av upptagna borrkärnor från området

Möjlighet finns för studenten att följa med på fältbesök eller studiebesök anordnade av Trafikverket om tillfälle ges och förutsättningar rörande COVID-19 finns.

Metod

Examensarbetet kommer att innebära en blandning av teori, lab och fältstudier.

Arbetet riktar sig till en student vid med intresse inom strukturgeologi studerandes vid en naturvetenskaplig institution. Arbetets omfattning innebär att endast en student på mastersnivå med ett examensarbete om 45/60 HP är aktuell för arbetet. Arbetet kan skrivas på antingen svenska eller engelska.

Kontaktperson

Richard Rooth, se formulär under Kontaktuppgifter.