Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvalitetsuppföljning av Tekniskt godkänt material( TGM)

Synliggöra brister och förslå förbättringar av rutiner, arbetsätt och organisation kopplat till Trafikverkets kvalitetsarbete kopplat TGM.

Kvalitetsbristkostnader orsakar i alla branscher stora kostnader för både kunder och producenter. Trafikverket handlar årligen upp komponenter inom segmentet TGM till ett värde av 2mdr kr. Dessa komponeneter används som legobitar för att bygga upp vårt järnvägssystem. Brister i kvalité kan få vädligt stora konsekvenser i form av förseningar i trafiken p.g.a av oplanerade stopp, olyckor och haverier, förtida utbyten och reinvesteringar. För att motverka dessa effekter bör ett proaktivt ändamålsenligt och effektivt kvalitesarbete kontinuerligt integreras i Trafikverkets verksamhet.

Ort

Valfri på grund av Covid-19.

Syfte

Synliggöra brister och förslå förbättringar av rutiner, arbetsätt och organisation kopplat till Trafikverkets kvalitetsarbete kopplat TGM.

Metod

Identifiera och studera Trafikverkets processer och rutiner som påverkar kvalitén av TGM under dess livscykel. Intervjua personer som arbetar inom identifierade processer. Ev benchmarking kring hur andra infarstruktutförvaltare arbetar med kvalitétssäkring. Följa en befintlig TGM produkt genom dess livscykel och kartlägga villken nivå av kontroll vi har på dess kvalité under livscykeln och sätta detta i relation till en lämplig ambitionsnivå av hur vi arbetar med ständiga förbättringar.

Bakgrund

Civilingenjör med inriktning mot kvalitetsteknik.

Lämpliga förkunskapskrav

Examensarbetet kan genomföras vid Trafikverket på ett lärosätte eller på distans.

Lämplig utbildningsbakgrund för examensarbetet är civilingenjör med fördjupande kurser inom kvalitetsteknik.

Du kommer förutom din handledare vid lärosätte ha stöd av biträdande handledare från Trafikverket i arbetet.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för examensarbetet är Trafikverket och Centrala funktionen Inköp och logistik samt verksamhetsområde Underhåll.

Bakgrundsinformation

Trafikverket kravställer idag en stor del av de komponenter och tekniska system som används för att bygga nytt och underhålla befintlig infrastruktur. Trafikverket har ingen egen tillverkning av material som avänds utan handlar upp materialet ifrån leverantörer på olika långa produktavtal som konkurrensutsätts med jämna mellanrum. En stor del av det upphandlade materialet passerar vårt logistik center i Nässjö som ansvarar för Järnvägens reservdelsförsörjning. Andra produkter transporteras direkt ifrån våra  leverantörer till byggarbetsplatser ut i anläggningen som t.ex.bygge av en ny järnväg, reinvestering eller felavhjälpning.

Kravställningen av det tekniska materialet görs av våra tekniska specialister inom avdelningen Teknik och Miljö(Uht) inom Verksamhetsområde underhåll. Upphandlingen utifrån Kravspecifikationen ansvarar den centrala funktionen Inköp och logistik(IL) för. Utvärdering och valdidering av anbud sker genom samarbete mellan UHt och IL. När produkten blivit godkänd får leverantören börja leverera produkter enligt avtalet. Avtalen kan vara olika långa och uppföljning och kontroll av produktkvalitén som levereras under avtalets gång är varierande omfattning.

Den uppföljning som utförs idag genomförs genom bl.a Trafikverket logistik i Nässjö ILl. De tar emot produktreklamationer ifrån byggprojekt och felavhjälpande entreprenörer och startar då reklamationsärenden där man försöker finna rotorsaker till reklamationen. Det finns även inom UHt ett driftstöd inom teknikslagen Bana, El och Signal som följer upp felrapporter och orsaker till förseningar.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

Examensarebetet utförs lämpligen av 2 eller flera studenter som delar upp arbetet mellan sig.

Examensarbetet är mycket strategiskt viktig för utveckling av trafikverkets verksamhet.

 1. Uppdraget går ut på att kartlägga trafikverkets processer och rutiner som kravställer, utvärderar, följer upp och åtgärdar kvalitén för TGM under en produkts livscykel.

 2. Presentera ett förslag på ett kvalitetsledningssystem på en lämplig ambitionsnivå för Trafikverket.

 3. Eventuellt genomföra en omvärldsanalys kring hur andra infrastrukturförvaltare arbetare med sitt kvalitetsarbete.

 4. Genomföra en gapanlays mot föreslagen ambitionsnivå samt att fram förslag på prioriterade aktiviteter för att stänga gapen.

 5. Genomföra en eller flera Case studies av TGM produkter av uppföljning av kvalitetsarbete under produktens livscykel.

Preliminär tidplan och uppgifter

 • Litteraturstudie av trafikverkets rutiner och dokument
 • Intervjuer av personer i och utanför Trafikverket som arbetar inom påverkande processer
 • Analys av reklamationsstatistik och felrapporter
 • Slutrapport/Examensarbete
 • Presentation för Trafikverket referensgrupp
  Behov

Förväntade kunskaper hos sökanden är ett intresse för kvalitetsarbete och praktisk tillämpning av ”hur det fungerar i verkligheten” kopplat till teoretiskt analysarbete.

Ansökan

Skicka din ansökan med personligt brev med betygsutdrag övergenomförda kurser.
Genomförandeperiod: Enligt överenskommelse.
Uppdragskategori: Examensarbete

Övrigt

Eventuellt möjliget till fortsättning iform av efterföljande feriearbete.

Kontaktperson

Melker Pettersson UHtsv, se kontaktuppgifter ovan under Kontaktuppgifter.