Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utrymningsskyltning och utrymningsbelysning i väg- och järnvägstunnlar

Examensarbetet syftar till att sammanfatta gällande regelverk och standarder avseende utrymningsbelysning och utrymningsskyltning för väg- och järnvägstunnlar.

Uppdragsgivare

Trafikverket, Stora Projekt & Underhåll

Bakgrund

Examensarbetet syftar till att sammanfatta gällande regelverk och standarder avseende utrymningsbelysning och utrymningsskyltning för väg- och järnvägstunnlar. Detta innefattar installationer som riktar sig både till trafikanter och underhållspersonal. Idag finns ett flertal överlappande regelverk, både inom och mellan de olika trafikslagen. En samordnad hantering av dessa installationer i väg- och järnvägstunnlar skulle kunna leda till effektivare projektering, installation och drift och underhåll av dessa system inom Trafikverkets olika anläggningar.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

  • Kartlägga, beskriva och analysera gällande regelverk och standarder kring utrymningsbelysning och utrymningsskyltning för väg- och järnvägstunnlar.
  • Identifiera ev. luckor som inte täcks av gällande regelverk och standarder.
  • Ta fram konkret förslag på gemensam utformning av utrymningsbelysning och utrymningsskyltning för väg- och järnvägstunnlar
  • Identifiera ev. behov av framtida forskning
  • Identifiera ev. behov av regelverksändringar

Arbetet är anpassat för 1 person. 15 HP = 10 veckor högskoleingenjör (alternativt 20 veckor halvfart)

Behov

Brandingenjör eller motsvarande

Genomförandeperiod

Vår 2021, jan-maj, eller Höst 2021, aug-december.

Kontaktperson

Henric Modig, kontaktuppgifter finns under fliken högre upp på sidan.