Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snabbtåg på nybyggd sträcka Köln-Frankfurt.

Snabbtåg på nybyggd sträcka Köln-Frankfurt.

Digital Göteborgsvecka – tema väg och järnväg

Under Traineeåret så planeras ett antal studiebesök utav traineerna själva. Denna gång var det dags för Göteborgsveckan med tema väg och järnväg. Detta år hölls den digitalt, över tre dagar, med många spännande talare.

Första dagen fick vi i ett digitalt möte prata med Jan Petterson på Strategisk utveckling. Han är ansvarig för Trafikverkets elektrifieringsprogram – Programmet elektrifiering för tunga transporter. Det var väldigt spännande att se hur vi på Trafikverket bidrar till en utveckling inom infrastrukturen och hur vi ska uppnå de klimatmål som finns uppsatta i Sverige. Det är tydligt att elektrifiering är en nyckel för detta, framförallt bland de tunga transporterna.

Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov för att på sikt nå ett fossilfritt transportsystem 2045. Trafikverkets program för elektrifiering av det statliga vägnätet för tunga transporter studerar hur olika typer av elektrifiering kan kombineras för att nå bästa effekt. Vi behöver elektrifiering av väg för att CO2-utsläppen ska minska med minst 70 % till 2030 och eftersom det jobbas för ett fossilfritt transportsystem till 2045. Det är viktigt att lägga arbete på att befria de tunga vägtransporterna från sitt beroende av fossila drivmedel då den står för 25 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp

I Sverige har vi varit först i världen med testsystem, som fungerat som demonstratorer för elvägar. Från dessa har vi fått ut mycket värdefull data som kan hjälpa fortsättningsvis i elektrifieringen och i uppdragen Trafikverket fått av regeringen. De uppdrag som Trafikverket fått är att:

  • Trafikverket ska planera för en utbyggnad till elvägar. Med mål på 2 000 kilometer till 2030 och ytterligare 1 000 kilometer till 2035.

  • Trafikverket ska analysera behovet av ladd-infrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar.
Bilden visar en av de testsystem som fungerat som demonstrator. Det är en elväg i Sandviken. 

Den andra dagen bestod av två pass, där det första passet var en presentation av Nya stambanor (NS). Vi traineer fick lära oss att NS är ett program som ska tillföra betydande kapacitet på järnvägsnätet mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Programmet Nya stambanor finns för att öka kapaciteten, få kortare restider, få starka arbetsmarknadsregioner, men också för att få hållbara resor.

Nya stambanor är ett unikt program och i juni 2020 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att se över möjligheten att bygga ut Nya stambanor för 205 miljarder kronor. Ett beslutsunderlag håller på att tas fram och det är med spänning som vi väntar in hur det fortsatta arbetet kommer te sig.

Det andra passet var en åtgärdsworkshop tillsammans med en utredare på verksamhetsområde Planering. Under workshopen fick vi en beskrivning av hur processen för utredningen av behov och brister ser ut, men även hur en utredare faktiskt jobbar i praktiken. Vi traineer blev indelade i två grupper och fick arbetsmaterial från ett riktigt case som vi tillsammans skulle arbeta med som om vi var utredare. Vårt mål var att trafiksäkra en olycksdrabbad korsning och i och med det fick vi planera hur vi skulle ha lagt upp en workshop med olika intressenter, ta fram lösningsalternativ och slutligen prioritera bland lösningarna. Det var en lärande, interaktiv och rolig övning som vi kommer komma ihåg länge!

Den sista dagen riktades in på aktuella forskningsprojekt inom transporteffektivitet, med fokus på synergierna mellan hållbarhet, digitalisering och elektrifiering. Sessionen hölls av Lindholmen Science Park som driver en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från akademi, näringsliv och samhälle tillsammans driver forsknings- och utvecklingsprojekt för människor och gods. För att få en djupare förståelse om vart utveckling är på väg, presenterades de fyra olika projekten ElectriCity, Triple F, CLOSER och Drive Sweden.  Det var otroligt intressant och lärorikt att ta del av de aktuella drivpunkterna i projekten, och att få en insyn i hur processen från behov till idé vidare till utveckling och demonstration fungerar i praktiken. Vi har mycket att se fram emot inom utvecklingen av transportsystemet, och det kommer bli spännande att fortsätta följa dessa projekt vidare.

Vi riktar ett stort tack till våra kollegor på Strategisk utveckling, Nya stambanor och planering för era inspirerande och lärorika pass med oss. Och ett extra stort tack till Lindholmen Science Park för att ni tog emot och visade oss några av alla de spännande utvecklingsprojekt som är på framfart inom transportsektorn.

Alexander, Elin och Sofia