Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intensivt men roligt halvår

När jag tänker tillbaka på allt jag har fått vara med om och lärt mig det senaste halvåret är det helt omöjligt att komma ihåg allt. Det har varit intressant, intensivt, utvecklande men framförallt roligt.

Louise med utsikt över fjällandskap.
Selfie med utsikten när vi tittade på ett brobygge i Kiruna. Foto: Louise Olsson

Mitt intresse för digitalisering och ny teknik är den största anledningen att jag sökte tjänsten som utredare inom Digitaliseringen av transportsystemet. Jag är en person som tycker om att försöka se möjligheterna med ny teknik. I många fall finns det så mycket outnyttjad potential, saker och ting som redan är mer eller mindre färdigutvecklade men inte implementeras och används. Det finns självklart hot och hinder som innebär att det är viktigt att fundera på vilken faktisk nytta som användandet av digitalisering, uppkoppling, automatisering och annan ny teknik ger.

Längre livstid utmanar Trafikverket

Infrastrukturen har mycket längre livstid än både bilindustrin och den nya tekniken vilket gör det till en stor utmaning att matcha ihop de olika delarna med varandra. Just därför kände jag att den här rollen på Trafikverket passar mig. Det arbetet vi på Trafikverket gör just nu, när det händer så mycket inom branschen, kommer sätta förutsättningarna för många år framöver.

Digitalisering av transportsystemet via Facebook 

Louise och Jonna Bäckström framför en självkörande buss.
Jonna Bäckström och jag efter att vi testat automatiserad skyttelbuss i Köpenhamn.

Jag pluggade till civilingenjör inom industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola och läste min master i affär och innovation. Under tiden som jag läste min master insåg jag att jag ville jobba med ny teknik, kunna fördjupa mig inom ett område och arbeta i en stor organisation med mycket kunskap, för att utvecklas och ta tillvara på det drivet jag har.

När jag, via flertalet Facebookannonser, upptäckte Trafikverkets traineeprogram gick jag in och kollade hur upplägget såg ut och vilka olika tjänster som fanns. Det fanns totalt 16 tjänster och jag föll direkt för tjänsten som utredare inom Digitalisering av transportsystemet och här är jag nu. Jag trivs bättre än jag någonsin kunnat hoppas på! Genom traineeprogrammet ges möjligheten att växa in i sin roll samtidigt som man utvecklas och får lära sig mer om hela verksamheten. Trafikverket är en arbetsplats där man alltid känner sig välkommen, oavsett vem man pratar med eller i vilket sammanhang man befinner sig. Under min tid här har ungefär varannan vecka bestått av studiebesök eller praktik och resten av tiden har jag jobbat med Digitaliseringen av transportsystemet.

Vardagen som utredare

Digitaliseringen av transportsystemet är ett program som startats upp inom verksamhetsområdet Planering på Trafikverket. Syftet med programmet är ”… att vara en katalysator för hur vi nyttjar digitaliseringens möjligheter i utformningen av transportsystemet samt hur Trafikverket möter en omvärld i förändring. Programmet ska öka Trafikverkets förståelse för hur användningen av transportsystemet förändras som en funktion av digitalisering”. Med transportsystemet menas trafikslagen väg, järnväg, sjöfart samt flygtrafik och det innefattar både persontrafik samt gods och logistik. Programmet startades upp som ett svar på den utveckling som sker inom digitalisering och automatisering i transportsystemet.

Digitalisering av Sveriges vägsystem för tillgänglighet

I dagsläget ligger mest fokus på vägsystemet eftersom där finns outnyttjad potential och bilbranschen driver på utvecklingen. Transporter är en möjliggörare för att vi människor ska kunna förflytta oss var vi vill, hur vi vill och i princip när vi vill. Mina kollegor och jag tittar på hur digitalisering kan hjälpa oss att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Det ska vi göra genom att sätta upp en systematik för hur planeringen inom Trafikverket ska utvecklas utifrån ett nytt användande av transportsystemet och vi arbetar i gränslandet mellan olika organisationsdelar för att driva på utvecklingen. En stor del av jobbet innebär också att lyfta blicken och se helheten i transportsystemet.

Hur ser framtiden ut?

Infrastrukturen vi har idag ser på många sätt likadan ut som den gjorde för 50 år sen men hur kommer den se ut om 50 år? Hur påverkas den av fordons- och telekomindustrin som börjar ifrågasätta hur transporter sker? Kommer självkörande fordon bli en verklighet på våra gator inom en snar framtid? Vad innebär det för dagens planering av det framtida transportsystemet? Det finns många frågor och idag finns det kanske inte så många svar. Det går dock att göra kvalificerade gissningar och genom att vara proaktiva finns det även möjligheter att påverka utvecklingen till viss del.

Louise och Philip Svensson på medarbetardagens scen.
Philip Svensson (HR-partner på Planering) och jag som moderatorer under Medarbetardagen.

Vad har jag gjort de senaste sex månaderna?

Förutom det alla traineer gör (se programbeskrivningen i länken nedan) så har jag varit på konferenser, varit med på en hel del interna möten, både inom mitt eget verksamhetsområde och andra, fått vara med på ledningsgruppsmöten, workshops, varit moderator under Planerings medarbetardag (stått på scen inför ca 1 000 personer) och mycket, mycket mer. Jag har också kommit in i min roll som utredare genom att bli involverad i olika projekt kopplade till digitalisering och automatisering.

Det var det jag ville ha sagt, på återseende!

Louise Olsson