Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineer ute på studiebesök vid ett järnvägsarbete..

Foto: Anna Jacobson.

Rivstart för- och presentation av Traineerna 2021/22

Efter en lång väntan har 13 nya traineer äntligen fått sätta igång med vad som ser ut att bli ett väldigt spännande och lärorikt trainee år. Följ med på vår resa!

Vårt år rivstartade i september och som traineegrupp hade vi förmånen att, till stor del, redan få träffas. Det gjorde vi på ett studiebesök som 10 av oss var på i Gävle där vi besökte spårbyteståget som vid tillfället opererade på sträckan mellan Gävle och Söderhamn. För tillfället är vi mitt inne i VO-veckorna där vi presenteras för Trafikverkets samtliga verksamhetsområden samtidigt som vi planerar in kommande studiebesök till bland annat Ängelholm och Göteborg.

Traineeprogrammet är ett 12 månader långt program som innehåller studiebesök, kursveckor och utlandspraktik parallellt med att man inarbetas i sin framtida tjänst. Efter programmet ska vi kliva in i våra tilltänkta tjänster med många erfarenheter, kontakter och en förståelse för hela Trafikverkets organisation.

Här nedan följer en presentation av 2021 års traineers placeringar, befattningar och utbildningsbakgrunder.

Informations- och kommunikationsteknik

Matilda Brisback - Ingenjör inom system i teknik och samhälle som kommer arbeta med verksamhetsutveckling kopplat till telekominfrastruktur.

Investering

Karolina Bergkvist – Civilingenjör i industriell ekonomi som ska arbeta som projektingenjör i det nationella programmet el och kraft.

Planering

Anna Jacobson – Utbildad statsvetare inom krisberedskap och säkerhet som kommer arbeta med beredskapsplanering.
Vera Alsterberg – Civilingenjör inom logistik och produktionsledning som ska jobba med strategisk planering av framtidens transportinfrastruktur.

Stora Projekt

Benny Lam – Högskoleingenjör inom väg- och vattenbyggnadsteknik samt transport och geoinformatik. Ska jobba som projektingenjör för Tvärförbindelse Södertörn.
Freddy Antonsson – Samhällsbyggare som kommer att arbeta med att stötta entreprenören inom olika områden i Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet.
Gabriel Bring – Ingenjör inom lantmäteri som kommer att arbeta som markförhandlare för projekt Ostlänken.
Hajna Finta – Ingenjör i samhällsbyggnad som ska arbeta inom projektstyrning på ERTMS, införandet av det nya signalsystemet för järnvägen.
Linnéa Hahne - Civilingenjör i energisystem som kommer arbeta med tekniska installationer i Sveriges största infrastrukturprojekt - E4 Förbifart Stockholm.

Trafik

Mark Berggren – Civilingenjör inom industriell ekonomi och logistik som ska jobba som utredare med att harmonisera järnvägstrafiken internationellt.

Underhåll

Järnväg omsluten av grönska och sol.
Foto: Trafikverket

Johanna Wrang – Ingenjör inom byggteknik och design som kommer att arbeta med BIM och digitaliseringsfrågor.
John Bojestig – Elkraftsingenjör som ska arbeta med att digitalisera järnvägen.
Karolina André – Ingenjör inom maskinteknik med specialisering mot energiteknik som kommer arbeta med olika forsknings- och innovationsprojekt.

Följ oss gärna här på bloggen och på vår Instagram @traineetrafikverket.

Spåra inte ur!
Anna, John & Mark