Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett lastfartyg sett ovanifrån ute på vatten.

Stockholmsveckan - Sjöfart, luftfart och MSB

Nu är sommaren snart här! Tidigare i mars fick vi bekanta oss med några andra myndigheter och lära oss mer om luftfart, sjöfart samt MSB:s arbete.

Sjöfart

Den 16 mars genomförde vi ett digitalt besök på sjöfartsverket och fick lära oss om sjö- och flygräddning samt maritimforskning. Sjöfartsverket är ett affärsverk som sorteras under infrastrukturdepartementet, verket har i ansvar att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut.

Förutom att driva utveckling leder och koordinerar sjöfartsverket räddningsinsatser i sjö och luft, detta görs via en central, JRCC (Joint Rescue Coordination Centre). Många olika aktörer och resurser finns tillgängliga i en räddningsinsats, till exempel är SSRS (Sjöräddningsällskapet) delaktiga i 90,1% av alla insatser. 

När det gäller innovation siktar Sjöfartsverket på att ligga i framkanten. Aktuella satsningsområden är bland annat trafikledning, navigationsstöd, digitala och uppkopplade farleder. Som exempel på verktyg som växte fram nämns AIS (Automatic Identification System), som utvecklades för att en medarbetare ville se skepp i radioskugga, numera är AIS ett brett använt verktyg.

Luftfart

Under luftfartsdagen fick vi veta mer om Trafikverkets roll inom luftfart, ny teknik och innovationer inom området och hur Covid-19 pandemin kan komma att påverka luftfarten på kort och lång sikt. Bland annat fick vi lära oss om forskningsprojekt som rör elflyg vilket var väldigt intressant!

Utöver att få lära oss om Trafikverket roll inom luftfart fick vi även en inblick i Luftfartsverket. Till skillnad från Trafikverket är Luftfartsverket ett så kallat Affärsverk, vilket utmärks främst av att dem driver affärsverksamhet.

MSB

Under veckan fick vi även bekanta oss med vår systermyndighet, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är MSB har ansvaret för att stödja det svenska samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. 

MSB:s arbete har många kopplingar med Trafikverkets verksamhet. Det handlar om att skydda viktig infrastruktur som broar, trafikljus mm. MSB hjälper även myndigheter som Trafikverket med att skydda myndighet från spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Förebygga kriser är alltid bättre och billigare än att hantera dem när de väl uppstår. Därför handlar mycket av MSB:s arbete om att utbilda och informera kommuner, företag och privatpersoner om att vikten av att vara förberedd.