Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineerna uppställda på en trapp.

Gruppbild på oss vid besök på Sjöfartsverket. Foto: Sjöfartsverket

Studiebesök med tema luft- och sjöfart i Stockholm och Norrköping

Traineeprogrammet har nästan nått halvvägs och i mitten på december hade vi temavecka i Stockholm och Norrköping med inriktning sjö- och luftfart.

Introduktion till sjö- och luftfart samt krisberedskap

Veckan startade med att vi var på Dalarnas Hus i Stockholm och fick lära oss om vad Trafikverket gör inom luftfart, sjöfart och krisberedskap. Det var intressant att få en förståelse kring hur gränsdragningen ser ut mellan Trafikverket och främst sjö- och luftfarten, då de inte brukar nämnas lika mycket som väg och järnväg. Vi fick lära oss att Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av luftfarten. Liknande gäller även för sjöfarten där Trafikverket är med i planeringsprocessen tillsammans med Sjöfartsverket. När det gäller krisberedskap har man ett flertal samarbeten och nätverk med andra myndigheter för att bemöta det nuvarande säkerhetsläget.

Grupp personer med reflexvästar står framför ett flygplan.
Rundtur på rampen. Foto: Olivia Häggqvist

Swedavia

På tisdagen tog vi oss ut till Arlanda där vi blev omhändertagna av Swedavias två traineer, Erik och Fredrik, men även Daniel som är en operativ ledare på Swedavia. Till att börja med fick vi en rundvandring på Terminal 5, därefter tog vi oss till rampen där vi bland annat fick se ett nytt Airbus A320 plan som gjordes i ordning för avfärd till Dublin. Detta flygplan är 15 % mer bränsleeffektivt och har en avsevärt mindre bullerpåverkan på omgivningen än liknande plan i samma storlek. Vi hade även tur att det hade snöat under natten, då vi fick se snölaget vara ute och ploga den 3,3 kilometer långa landningsbanan. Detta görs på endast 8 minuter och Arlanda är en av få flygplatser i världen som aldrig stänger för kraftigare snöfall. Senare under dagen fick vi lära oss mer om Swedavia och deras verksamhet i deras lokaler intill flygplatsen. Vidare har de ett stort fokus på miljön där man exempelvis ska minska andelen fossilt bränsle och istället öka mängden biobränsle. Förutom att det händer mycket inom bränslefrågan så pågår det också ett projekt på Swedavia för elflyg. Utvecklingen går snabbt och nästa år ska man provflyga ett plan som kan ta emot 9 passagerare på Östersunds flygplats.

Sjöfartsverket

På onsdagen åkte vi tidigt på morgonen till Norrköping för att besöka Sjöfartsverket där vi fick lära oss om deras organisation. Sjöfartsverket ansvarar för lotsning, isbrytarverksamhet, sjötrafikinformation men även sjö- och flygräddning över svenskt vatten eller mark. Vidare fick vi ett flertal presentationer om bland annat sjögeografisk information, forskning och innovation. Deras samverkan med Trafikverket sker främst vid planering eller underhåll av infrastruktur där Trafikverket är med i planeringsprocessen.

Stockholms Hamnar och Vasamuseet

På torsdagen besökte vi först Stockholms Hamnar där vi fick lära oss mer om deras uppdrag att göra Stockholm till en modern sjöfartsstad. För att uppnå detta finns ett flertal projekt där ett av dem är Norviks hamn som byggs för att ta emot större godsfartyg. För att klara marktransporterna till den nya hamnen bygger man ut ett par vägar, och i anslutning till dessa ska även Tvärförbindelse Södertörn byggas. Vi fick även ett föredrag om Stockholms Hamnars miljöarbete där man vill göra mer för miljön genom att erbjuda till exempel el-anslutningar för fartyg vid kajer för att minska utsläppen. Dagen rundades av med ett sista besök på Vasamuseet där vi fick lära oss om hur man arbetar med att bevara Vasaskeppet i 1000 år till, utöver hur den bidrar till att vara en av Stockholms största besöksmål.

Avslutningsvis

Det har varit en spännande vecka där vi fått insyn i Trafikverkets breda transportområde och jag har själv, liksom mina kollegor, fått en del frågor besvarade. Traineeprogrammet innebär en hel del resor som får en att vidga sina vyer, förutom att man skolas in på sitt befattningsområde på enheten. Det är inte ofta man får en likadan möjlighet att lära känna sin organisation. Innan jag tackar för mig så vill jag nämna att ansökan till traineeprogrammet 2020 har öppnat och annonsen med tjänsterna är öppen till och med 17 februari. Ansök!

Jag vill tacka medarbetare på Trafikverket samt externa parter som delat med sig av sina kunskaper inom respektive område och gjort dessa besök möjliga. Tack!

Nurdin Mohamed – Teknikingenjör inom Signalteknik i Solna.