Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Traineegruppen 2016 rivstartar 2017

Traineegruppen som började 2016 rivstartade det nya året med två veckors gemensamma studiebesök. De båda veckorna, som hade tema Leda och Styra samt Luft/Sjö utspelade sig i Borlänge, Stockholm och Norrköping.

– De gemensamma studiebesöken är väldigt inspirerande och givande. De ger oss en helhetsbild och bra förståelse för Trafikverket i stort. Sen är det alltid roligt att hela gruppen samlas och utbyter de erfarenheter man fått från sitt verksamhetsområde och sina individuella praktiker, säger Sabina Persson som är en av årets traineer.

Traineerna får insikt i styrningen av Trafikverket

Under vecka fyra och fem träffades de 14 traineerna för två av deras Temaveckor. Den första veckan, som hade temat Leda och Styra, började uppe i Borlänge med dragningar av bland annat Generaldirektör Lena Erixon och HR-direktör Niclas Lamberg. Traineerna fick varierande dragningar om bland annat hur det är att vara chef i Trafikverket, hur styrningen inom Trafikverket fungerar men även vikten av riskhantering och ständig utveckling. Den första veckan avslutades med besök hos EU-kommissionen, Europaparlamentet samt Näringsdepartementet.

– Det var väldigt intressant att lyssna på, dels hur Trafikverket jobbar internationellt men även hur bland annat EU-kommissionen arbetar med transportfrågor. När det kommer till Näringsdepartementet så var det lärorikt att lyssna på samt diskutera Infrastrukturfrågor sett ur deras perspektiv, och självklart även få mer förståelse för hur deras budgetcykel är uppbyggd, fortsätter Sabina Persson.

Öka förståelsen för andra aktörer

Den andra veckan, som hade temat Luft/Sjö, var en vecka som traineerna hade planerat själva. Under denna vecka passade de på att lära sig mer om hur Trafikverket arbetar internt med frågor som rör luft- och sjöfart samtidigt som de gjorde studiebesök hos externa aktörer. Sjöfartsverket, Flygledningen på Bromma flygplats och Swedavia är exempel på besök som gjordes.

– Personligen tyckte jag att det var en väldigt intressant temavecka. Detta är ju frågor som ingår i Trafikverkets verksamhet men som man inte hör lika mycket om i det vardagliga arbetet. Att förstå samarbetet med Luftfartsverket och Sjöfartsverket samt Trafikverkets del i deras verksamheter var väldigt inspirerande, sammanfattar Helena Lavemark som även hon är en av årets traineer.