Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transportforum och andra intressanta besök

2020 rivstartade med en intensiv vecka för oss traineer, vi tog tåget till Norrköping för ett studiebesök på Ostlänkens projektkontor och Transportstyrelsen (den myndighet som ofta blandas ihop med Trafikverket).

Transportstyrelsen har sitt huvudkontor i Norrköping och bildades 2009 genom en hopslagning av flera olika myndigheter, med syfte att få bättre samsyn mellan de olika transportslagen. Transportstyrelsen gav oss en gedigen presentation av deras verksamhet. Kort sagt utformar de regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn, för statistik över olyckor och för register, t.ex. fordonsregister. Som privatperson kommer man kanske mer i kontakt med Transportstyrelsen än vad man gör med Trafikverket. Transportstyrelsen har över 1,1 miljoner unika användare på deras e-tjänster, vilket gör att de fokuserar på att göra sina regler och föreskrifter lätta att förstå och följa samtidigt som de stämmer överens med de transportpolitiska målen.

På Ostlänkens projektkontor träffade vi två av traineerna från 2018/2019. De höll presentation om projektet ”Ny generation järnväg” (höghastighetsbanan) med fokus på Ostlänken, en sträcka mellan Järna – Linköping.  Ostlänken är den första delen av nya stambanor som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö.

Efter en heldag i Norrköping tog vi oss till Linköping där Transportforum kickade igång dagen därpå. Transportforum är Nordens största konferens inom transportområdet. Konferensen arrangeras årligen av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping. I år var temat för konferensen ”Ändrande beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Konferensen bestod av cirka 90 sessioner, sessionerna täckte allt från digitalisering av järnväg till attraktiva, sunda och tillgängliga städer. Transportforum är ett riktigt bra tillfälle att få kännedom om vad som händer i forskningsvärlden inom transportsektorn!

Veckan avslutades med en heldags studiebesök på VTI's huvudkontor. Där fick vi inblick i hur VTI höjer kunskapen i transportsektorn genom alla deras forskningsprojekt. VTI's huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.

Bild på simulator.
Man kan köra av vägen i 130km/h lugnt och säkert i VTI’s SimIII. Foto: Erik Risfelt

De arbetar för att transportsektorn kontinuerligt ska utvecklas och förbättras, vilket bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. Dagen var späckad med flertalet presentationer från VTI’s forskare, rundtur genom deras labb och verkstäder. Två personer ur traineegruppen drog vinstlotten och fick testköra en av VTI's körsimulator som används i forskningsprojekt inom vägtrafik. Vi andra hängde över skärmarna i kontrollpanelen för att se våra kollegor accelerera upp i höga hastigheter och köra av vägen eller krocka med en älg riskfritt.

 

 

Intresserade traineer som inte fick köra simulator. Foto: Erik Risfelt

Nu har ansökningsperioden för nästa omgång av traineeprogrammetöppnat! Har du en examen som är högst två år och innefattar minst 180hp är du kvalificerad att söka till Trafikverkets traineeprogram. Vill du också få denna unika möjlighet att göra flertalet studiebesök i hela Trafikverkets organisation ska du inte vänta med att skicka in din ansökan! Tillsammans får vi Sverige att resa smidigt, grönt och tryggt.

Vi ses!

Caroline Uppenberg