Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hinder för att resa kollektivt

Utfört av Staffan Udd vid Högskolan på Gotland, D-uppsats i etnologi.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder för att resa kollektivt. Arbetet med att uppfylla detta syfte tar sin utgångspunkt i ämnet etnologi och därmed ambitionen att nå kunskap om de kulturella perspektiv som framkallas i kommunikationen mellan projektaktörerna och målgrupper i testresenärsprojektet. Med kulturella perspektiv menas föreställningar och ideologiska positioner som syns hos de medverkande i projektet.

Slutsats

Resultatet visar att det sker en allmän normförändring när det gäller synen på bilen som transportmedel, eftersom många inser att det är ohållbart med biltrafik som den ser ut i dag. Men vanans makt är stor, och det är inte lätt att förändra de miljöförstörande resvanor som på många sätt byggdes in i samhällsstrukturer då normer med mindre miljöhänsyn var rådande – vilket  idag syns som ett hinder för denna nödvändiga omställning.