Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet.

Utfört av Filip Berggren och Robin Österlund vid Mälardalens högskola.

Sammanfattning

År 1997 fattade riksdagen ett beslut om nollvision inom vägtransportsystemet. Nollvisionen innebär att ingen person ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (Prop. 2003/04:160).

För Trafikverket innebär detta ökade krav på säkerhet och skyltning på vägarbetsplatserna runtom i landet. Detta innebär i sin tur ökade krav på entreprenörerna som utför vägarbeten för Trafikverket. Trafikverket vill få bättre förståelse för hur entreprenörer inom olika driftområden i Region Öst ser på sin roll som ansvariga för säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten samt få bättre förståelse för vilka problem som kan uppstå när skyltning av en vägarbetsplats är bristfällig.

I denna rapport har styrande dokument för driftentreprenörer studerats, dessutom har sökningar efter litteratur i olika transportdatabaser gjorts. Intervjuer har gjorts med driftansvariga entreprenörer som har haft möjlighet att lyfta fram sina åsikter kring arbetet på väg. Resultatet av rapporten är en sammanställning av de punkter entreprenörerna lägger vikt vid. Bland annat vill flera av dem lyfta ur trafikanordningarna ur upphandlingen då det är möjligt att vinna anbud med lägre anbudssumma beroende på hur skyltningen utförs och säkerheten säkerställs. Flera entreprenörer efterlyser även mer tydlighet från Trafikverket och säger att det många gånger är oklart vilka direktiv som gäller.

Förhoppningsvis kan denna rapport öka Trafikverkets förståelse för entreprenörernas arbete på vägar och vara till hjälp för dem på vägen mot nollvisionen.