Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metoder för vegetationsbekämpning på den svenska järnvägen

Av: Mahboubeh Jamaldar och My Olausson.

Sammanfattning

Vegetationsbekämpning på järnvägen är ett viktigt underhållsarbete som måste utföras, eftersom det annars medför flera säkerhetsmässiga risker. Enligt gällande lagar och direktiv är Trafikverket skyldigt att kontinuerligt sträva efter att minimera användningen av kemiska bekämpningsmetoder och ersätta dem med alternativa bekämpningsmetoder.

Syftet med examensarbetet är att utreda vilka alternativa metoder som är lämpliga för bekämpning av vegetation på driftplatser/bangårdar. Detta har vi gjort med hjälp av litteraturstudier och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det inte finns någon lämplig alternativ metod som står sig kostnads- och effektivitetsmässigt mot den kemiska bekämpningen som i dagsläget sker med spruttåg överallt. Miljömässigt sätt är flera av de alternativa metoderna bättre.

Arbetet tar även upp hur spridningsförutsättningarna ser ut för den aktiva substansen glyfosat. En modellering i BioScreen visar att mängden glyfosat, jordarten och grundvattenytans lutning gav störst påverkan för spridningsförutsättningen.

Metoder för vegetationsbekämpning på den svenska järnvägen (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)