Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kvantitativ studie av de faktiska användarna på Trafikverkets webbplats

Marie Enström och Malin Sedeborn har genomfört en studie av de faktiska användarna på Trafikverkets webbplats. Här följer en sammanfattning av deras examensarbete.

Trafikverkets webbplats besöks mer eller mindre av både kvinnor och män i olika åldrar. Av resultatet att döma var män mellan 51 och 65 år de flitigaste besökarna, och i likhet med besökare i andra åldrar sökte de i huvudsak olika sorters trafikinformation. De faktiska användarna visade sig ha mycket liknande beteenden och behov som de redan existerande målgrupperna har.

Syfte

Arbetet syftade till att identifiera de faktiska användarna av Trafikverkets webbplats och vidare dela in dessa i olika målgrupper. För att kunna uppfylla syftet har vi arbetat utifrån tre övergripande frågeställningar:

  • Vilka är webbplatsens faktiska användare och hur kan de bäst beskrivas?
  • Vilka målgrupper kan de faktiska användarna grupperas i?
  • Vilka nya målgrupper kan identifieras jämfört med de redan existerande målgrupperna?

Metod

En kvantitativ enkätundersökning publicerad i två veckor på Trafikverkets webbplats under november-december 2012.