Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Temporär vägmarkeringstejp vid tillfälliga vägarbeten

Av: Jonas Friedel och Robert Johansson

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att jämföra för- och nackdelar med temporär vägmarkeringstejp kontra markeringsskärmar ur ett kostnads-, arbetsmiljö- och naturmiljöperspektiv. Markeringsskärmar och temporär vägmarkeringstejp används båda till att leda om trafiken, oftast vid vägarbetsplatser. Då vägmarkeringstejp ej har använts på mer än några få platser i Sverige så finns det en begränsad kunskap om hur den används och hur förarna reagerar på den.

Projektet har avgränsats till att endast omfatta jämförelse av markeringsskärmar och temporär markeringstejp och studierna har begränsats till vägarbetsplatsen vid Backarondellen i Borlänge under perioden 2012-08 till 2013-05.

Metoden bestod i huvudsak av intervjuer och samtal med leverantörer, platsanställda vid vägarbetsplatsen och personal på Trafikverket. Även en enkätundersökning har utförts bland Trafikverkets anställda i Borlänge samt bland buss- och lastbilschaufförer.

Resultaten visar att temporär vägmarkeringstejp fungerar bäst vid stora och oföränderliga arbeten. I jämförelse med användning av markeringsskärmar medför också användningen av vägmarkeringstejp minskad fysisk påfrestning hos vägarbetarna. Vid små vägarbetsplatser som omfattar snäva svängar eller cirkulationsplatser bör dock andra metoder än markeringstejp

övervägas eftersom appliceringen av tejpen då blir mindre tidseffektiv.

Vid appliceringen av tejpen hanteras hälsofarliga ämnen men detta bör inte vara något problem om personalen har detta i åtanke och vidtar försiktighetsåtgärder. En annan arbetsmiljöaspekt är att mycket fokusering krävs för att appliceringen ska få ett bra resultat. Detta gör att personalen kommer ha mindre uppmärksamhet på förbipasserande trafik och detta kan ge en otrygghetskänsla, vilket ökar olycksrisken. För att ändå ge en säker arbetsmiljö måste säkerhetsåtgärder vidtas vid utläggning av temporär markeringstejp. Dessa åtgärder består oftast av hastighetsdämpande åtgärder eller avstängning av körfält.

När tejpen är utlagd krävs mindre underhållsarbete jämfört med markeringsskärmar. På vintern bör dock användning av markeringstejp undvikas, såvida inte vädret medger goda appliceringsförutsättningar.

Reflektionsmässigt är markeringsskärmar och markeringstejp likvärdiga. Synlighetsmässigt kan tejpen dock framstå som bekvämligare då körning mellan markeringsskärmar kan ge trafikanten en känsla av oro för att köra på markeringsskärmarna.

Temporär vägmarkeringstejp vid vägarbetsplatser (pdf-fil, 1,8 MB)