Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traffic information to persons with cognitive disabilities Master thesis report

Av: Anna Lundberg

Chalmers tekniska högskola, Teknisk Design, har gjort en magisteruppsats för Trafikverket

Sammanfattning

Hur man bäst når resenärer med nedsatt hörsel och syn i kollektivtrafiken. Många resenärer har svårt att uppfatta störningsinformation och dessa grupper har större svårigheter. Trafikverket har ett uppdrag från regeringen att anpassa alla kollektivtrafikslag för personer med funktionsnedsättningar och som en del i detta ingår trafikinformationen.

Arbetet har fokuserat på användarna och deras behov. De användargrupper som varit i fokus är personer med nedsatt hörsel eller nedsatt syn av olika grad eftersom detta dels är grupper som drabbas hårdast om informationen inte når ut ordentligt samtidigt som de är svårast att nå med information. Arbetet har bestått av en litteraturstudie samt intervjuer av både användare och sakkunniga följt av en användarstudie och analysfas, vilket resulterade i flera koncept på lösningsförslag.

Trafikverket får genom magisteruppsatsen förslag på kombinationer av lösningar som är anpassade utifrån olika gruppers begränsningar.

Handledare på Trafikverket har varit Anna Hansson och Alice Dahlstrand i region väst.