Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader

Av: Sara Johansson och Sara Engström

Sammanfattning

När ett projekt ska utföras som totalentreprenad måste beställaren ha en strategi för att säkerställa att resultatet blir enligt kravspecifikation. Det är viktigt att ställa tydliga krav som entreprenören kan förhålla sig till. Att dessa krav uppfylls måste på något sätt kontrolleras, antingen löpande under projektets löptid eller i slutet. På Trafikverket har krav gällande broars utformning och konstruktion traditionellt kontrollerats genom att Trafikverket godtar entreprenörens förslag på teknisk lösning och konstruktionshandlingar innan denne tillåts påbörja arbeten. Detta har i vissa projekt upplevts problematiskt, tidskrävande och inte förenligt med totalentreprenad som arbetssätt.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur processen för beställarkontroll fungerar i totalentreprenader innehållande broar på Trafikverket, att identifiera problem samt att bidra till en effektivare process. För att uppnå syftet har ett flertal intervjuer genomförts med olika personer inom Trafikverket och en flerfallstudie med fem stora projekt har utförts. Studien visar att projekten har olika arbetssätt och medföljande svårigheter. Svårigheterna har bland annat legat i att hitta en bra nivå på granskningen, att tolka regler och riktlinjer och att skapa ett bra samarbete med entreprenören.

Rekommendationerna till Trafikverket är att skapa en tydlig och enhetlig strategi för beställarkontroll som tillämpas i alla projekt. En slutsats som kan dras av detta examensarbete är att det är lämpligt att lägga mer ansvar på entreprenören i projekt som utförs som totalentreprenad, och att Trafikverket istället bör fokusera sin kontroll på att säkerställa att förfrågningsunderlagets krav är tydliga och kompletta.

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader (pdf-fil, 3 MB)