Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av skötseln i artrika vägkanter i Trafikverkets - Region Mitt

Examensarbete i biologi 15 högskolepoäng. Avseende kandidatexamen. Rapporten godkänd: Augusti månad 2013. Handledare: Ulla Carlsson- Granér

Förord

Studien har genomförts inom biologiprogramet vid Umeå universitet under vår- och höstterminen 2013. Uppdragsgivare är Trafikverket Region Mitt och uppsatsen motsarar 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att ge överblick över utvecklingen och skötselstatusen av artrika vägkanter i regionen.

Projektet bygger till stor del på data från en uppföljningsinventering av artrika vägkanter i Trafikverkets Region Mitt som genomfördes sommaren 2012. Inventeringen genomförde jag och Sara Lindqvist på uppdrag av Trafikverket.

Jag vill passa på och tacka min och Saras uppdragsansvarig för uppföljningsinventeringen Karin Mårtensson- Kårvik på Trafikverket för att vi fick möjligheten att inventera artrika vägkanter i region Mitt och de värdefulla erfarenheter som det gav oss att vara i fält. Jag vill också tacka Ove Eriksson på Trafikverket för möjligheten att göra ett kandidatexamensarbete med utgångspunkt i de data jag och Sara samlade in. Ett stort tack också till min handledare Ulla Carlsson Granér vid institutionen ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet för sitt engagemang och tålamod med mitt arbete med projektet. Sen vill jag givetvis också tacka Sara Lindqvist för många slitsamma mil i bilen men även den roliga tiden i fält.

Utvärdering av skötseln i artrika vägkanter i Trafikverkets - Region Mitt (Wordfil, 1,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Umeå 2013 08 10

Magnus Sjölund