Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägen till attraktion

En intervjustudie om vad som styr blivande civilingenjörers attraktion till Trafikverket som arbetsgivare. Av: Sofia Carlsson och Jennifer Radhammar.

Sammanfattning

Employer Branding blir allt viktigare för organisationer idag, då konkurrensen om de mest kompetenta och lojala medarbetarna ökar. Den statliga myndigheten Trafikverket står inför en tid av stora pensionsavgångar och är därmed i stort behov av att attrahera nya medarbetare, däribland blivande civilingenjörer, som är en attraktiv målgrupp för organisationen.

Syftet med studien är därför att, utifrån ett arbetsgivarkunskapsperspektiv, öka förståelsen för vad som styr blivande civilingenjörers attraktion till Trafikverket som arbetsgivare. I studien har vi valt att utgå från Cable och Turbans (2001) teoretiska ramverk, Employer Knowledge Framework, som kan förklara hur individer attraheras av ett specifikt Employer Brand. Ramverket utgår från de tre faktorerna kännedom om arbetsgivaren, arbetsgivarens image och arbetsgivarens rykte. Därmed är studien också starkt kopplad till medie- och kommunikationsvetenskap, då dessa tre faktorer handlar om kommunikation mellan människor.

Telefonintervjuer genomfördes med 19 studenter som är i slutet av sin civilingenjörsutbildning. Frågorna var semi-strukturerade och handlade om vilken kännedom intervjupersonerna har om Trafikverket, vilka föreställningar de har om Trafikverket som arbetsgivare samt deras uppfattningar om vad andra tycker om organisationen som arbetsgivare.

Studiens resultat talar för att Cable och Turbans (2001) teori är användbar för att öka förståelsen om vad som styr blivande civilingenjörers attraktion till Trafikverket som arbetsgivare. Vi fann empiriskt stöd för att studenternas kännedom om Trafikverket, samt deras öreställningar och uppfattningar om Trafikverkets rykte har stor inverkan på deras attraktion till organisationen som arbetsgivare.

Vägen till attraktion (pdf-fil, 793 kB)