Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Världens krångligaste trängselskatt

Av: Alexandra Strand

Sammanfattning

Världens krångligaste trängselskatt – En diskursanalys av Dagens nyheters rapportering om trängselskatten i Stockholm

Den här studien handlar om hur Dagens Nyheter (DN) rapporterade i samband med att trängselskatten testades och röstades igenom i Stockholm under 2005/2006. Mina frågeställningar har varit att ta reda på om DN konstruerade trängselskatten som ett problem och i sådant fall på vilket sätt. Jag använde mig av en kritisk diskursanalys för att titta närmare på språket i artiklarna, samt för att titta närmare på vilken sida av debatten som eventuellt fick mest utrymme i tidningen.

Mitt material bestod av 48 stycken artiklar, ledare och insändare. Jag analyserade dem utifrån tre kategorier som behandlade olika delar av min frågeställning. Den första var "Problem", för att analysera tecken på problemskapande, den andra var "Experternas åsikter" och analyserade uttalanden från till exempel statsvetare. Den tredje kallades för "Folkets åsikter" och analyserade hur privatpersoner kom till tals i artiklar och insändare.

Resultatet av analysen visade att DN använde sig av ord och andra meningar som ligger i favör för nej-sidan. Detta var tydligt i alla delar av tidningen, dessutom såg jag att DN tar ställning för nej-sidan via sin ledare. Den här studien visar att en tidning kan, medvetet eller helt omedvetet, genom ordval och meningsuppbyggnad lägga en stämning eller en tolkning som gör att texten uppfattas på ett visst sätt. Den kritiska diskursanalysen var till stor hjälp för att redovisa detta i min studie.