Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Analys av lågspänningsfördelning till signalanläggningar

Josef Abriren och Jacques Pedral på KTH har gjort ett examensarbete inom elektroteknik med rubriken Analys av lågspänningsfördelning till signalanläggningar.

I denna rapport utreds hur systemdesignen av lågspänningsfördelningen för järn-vägen kan kostnadseffektiviseras. I dagsläget har det utarbetats en norm kring systemdesignen som tenderar att efterbildas från år till år vilket har medfört brist på innovation inom området.

Syftet med arbetet var att designa två typstationer med signalställverken M11 re-spektive M95, där placering samt nominell storlek av UPS:er skulle fastställas för att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning. Dessutom skulle kablage dimension-eras för typstationerna samt se över möjligheten att ersätta UPS:er med likriktarsy-stem. Stationerna baserades på två redan existerande driftplatser, Fagersta C (M11) och Skänninge (M95). Slutligen skulle olika energilagringsalternativ för UPS-sy-stem jämföras för att tillhandahålla det lämpligaste alternativet.

Genom simuleringar och beräkningar i bland annat datorprogrammet El-Vis har lågspänningsfördelningen dimensionerats för typstationerna. Arbetet visar på att ett distribuerat UPS-system är att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv gentemot ett centraliserat UPS-system. Vidare har det konstaterats att likriktarsystemet Rectiverter kan ersätta UPS:er samt att ackumulatorer är det mest passande ener-gilagringsalternativet.