Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att organisera för en hälsosam arbetsplats

En fallstudie av hälsoarbetet på en svensk statlig myndighet. Av: Jasmine Kjellberg och Pernilla Fyhr.

Sammanfattning:

Vi har aldrig tidigare lagt så mycket tid, energi och pengar på vår hälsa och vårt välmående som vi gör idag. Trots detta ökar ohälsan och framförallt i arbetslivet är denna statistik tydlig. En rapport från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar för arbetssjukdomar har ökat för fjärde året i rad. Det är därför viktigt att diskutera hur man kan motverka och stoppa den negativa utvecklingen och istället skapa hälsosamma och friska arbetsplatser med anställda som mår bra. I aktuell forskning uppmärksammas att organisationer ofta gör hälsosatsningar på individnivå, trots att en stor del av arbetssjukdom idag orsakas av organisatoriska faktorer. Utifrån denna forskning tar studien avstamp. Syftet är att bidra med ökad kunskap om hur organisationer kan arbeta med hälsa och hur man i praktiken gör för att uppnå en hälsosam arbetsplats.

Studien är genomförd i form av en fallstudie i ett verksamhetsområde i en stor statlig myndighet i Sverige där majoriteten av medarbetarna arbetar skift. För att undersöka hur verksamheten arbetar med hälsa har semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer på olika nivåer i verksamheten. Det insamlade materialet har analyserats med en tematisk analys.

Resultatet visar på tre olika aspekter som framträder som betydelsefulla för att skapa en hälsosam arbetsplats. Den första aspekten gäller de konkreta åtgärder som ger grundläggande förutsättningar för hälsa i arbetet. Studien visar att det är viktigt att det hälsoarbete som genomförs är anpassat efter verksamhetens unika behov. Den andra framträdande aspekten är ledarskapet som måste präglas av trygghet, transparens, tillgänglighet och närhet. Den tredje framträdande aspekten är att det måste finnas ett individuellt förhållningssätt till medarbetarna. Att se varje medarbetare som en enskild individ och att sedan ge den enskilda individen rätt förutsättningar.

Slutligen diskuteras frågan om vem som bär ansvaret för hälsan. Studiens resultat visar att det är verksamheten som skapar förutsättningar för hälsa men att det är individens ansvar att aktivt arbete med sin egen hälsa.

Hela studien

Att organisera för en hälsosam arbetsplats (pdf-fil, 656 kB, öppnas i nytt fönster)