Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

e-Learning och den offentliga upphandlingen

Martin Jansson på Luleå Tekniska Universitet har tagit fram en e-kurs om offentlig upphandling.

Bakgrund

Elektroniskt lärande har ökat i omfattning de senaste åren, flertal företag och organisationer implementerar metoden för att komplettera sina traditionella utbildningar. Fördelarna är många, bland annat potential för minskade kostnader, högre flexibilitet samt ökad effektivitet.

Arbetet har genomförts på uppdrag av myndigheten Trafikverket som uppdagat ett behov av utbildning inom området för offentlig upphandling. Myndighetens specifika önskemål om en e-kurs för att uniformera dess förfrågningsunderlag samt att möjliggöra fortbildning går i linje med det mer generella problemet gällande avsaknad av e-utbildningar inom offentlig upphandling.

Metod

Den iterativa metoden Action Design Research användes i arbetet. Baserat på tidigare publikationer inom e-learning samt en blandning av kvalitativa intervjuer med och en webbenkät besvarad av en referensgrupp bestående av sju nyckelpersoner med erfarenheter av upphandlingsprocessens olika delar, genomfördes tre metod-iterationer.

Resultat

Arbetet resulterade i en kursöversikt som innehöll totalt tre huvudavsnitt samt en avslutande prov- och rekapitulationsdel. Utöver detta framkom ett antal lärdomar som sedan förfinades till designprinciper.

Diskussion

Förutom kursöversikten som togs fram formulerades sex designprinciper vid utformning av e-kurser inom området för Offentlig upphandling som riktar sig mot Bygg- och Anläggningsbranschen. Dessa tar upp aspekter så som Kurslängd, Diskussionsmöjligheter, Slutprov, Innehållsfokusering, Genomgång av funktioner samt Kursplattformens utförande.

Med hjälp av resultatet kan man utveckla en e-kurs för offentlig upphandling med särskild inriktning mot Trafikverket såväl som bygg- och anläggningsbranschen.

e-Learning och den offentliga upphandlingen (pdf-fil, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster)